امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/20 09:53:00 ب.ظ تعداد بازدید: 61958 تعداد نظرات ارسالی: 3
مدارس منطقه 15 ( مدرسه های مقطع ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران)

 


کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
11522607 12 فروردين .1.ا.پ 33800752 شهرک والفجرخ قائم دبستان 12 فروردين ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي پسرانه
11566800 17شهريور(پيش دانشگاهي ) 33143706 خ خاوران جنب شهرداري 15 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 15 نمونه دولتي پسرانه
11557108 17شهريور1 33143706 خ خاوران جنب شهرداري منطقه 15 متوسطه عمومي تهران .منطقه 15 نمونه دولتي پسرانه
11510215 آزادگان .1.ر.د 33153094 افسريه 15متري اول ودوم کوچه 24 راهنمايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي دخترانه
11549602 آزادي (2)پيش دبستاني 33145452 افسريه 15متري دوم خ 7دبستان آزادي کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم دخترانه
11504417 آزادي .1.ا.د 33145452 افسريه 15متري دوم خ 7دبستان آزادي ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي دخترانه
11504427 آزادي .2.ا.د   افسريه 15متري دوم خ 7دبستان آزادي ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي دخترانه
11547905 آزادي 1(پيش دبستاني ) 33145452 افسريه 15متري دوم خ 7دبستان آزادي کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم دخترانه
11517916 آيت ا...صدر.ر.پ 33860011 مسعوديه خ مظاهرجنب شهربازي راهنمايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي پسرانه
11529208 آيت اله خامنه اي .ا.د 33802399 افسريه بين 15متري دوم وسوم خ 21شهيدسوري ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي دخترانه
11550105 آيت اله خامنه اي 1 33802399 افسريه بين 15متري دوم وسوم خ 21شهيدسوري ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي پسرانه
11553608 آيت اله خامنه اي 1(پيش دبستاني ) 33802399 افسريه بين 15متري دوم وسوم خ 21شهيدسوري کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم پسرانه
11553703 آيت اله خامنه اي 2(پيش دبستاني ) 33802399 افسريه بين 15متري دوم وسوم خ 21شهيدسوري کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم دخترانه
11551202 آيت اله صدر 2(پيش دبستاني ) 33860011 مسعوديه خ مظاهرجنب شهربازي کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم پسرانه
11501622 آيت اله صدر.ا.پ 33860011 مسعوديه خ مظاهرجنب شهربازي ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي پسرانه
11502318 آيت اله کاشاني .1.ا.پ 33880260 کيانشهرخ روح بخش جنب ورزشگاه قدس خ شهيدقاضي زاده ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي پسرانه
11555601 آيت اله کاشاني 1(پيش دبستاني ) 33880260 کيانشهرخ روح بخش جنب ورزشگاه قدس خ شهيدقاضي زاده کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم پسرانه
11570700 ائمه اطهار(ع ) 33604445 کيان شهرشهرک جمهوري اسلامي ورودي 2 ابتدايي تهران .منطقه 15 عادي _دولتي پسرانه
11570901 ائمه اطهار1(ع )پيش دبستاني 33604445 کيان شهرشهرک جمهوري اسلامي ورودي 2 کودکستاني تهران .منطقه 15 مشارکت مردم پسرانه
11561706 ابرار 1(کاردانش ) 33017246 خ خاوران بلوارشاهدک نصر6 کاردانش تهران .منطقه 15 عادي _دولتي دخترانه

 

نام

نوع

مقطع

جنسیت

نشانی

شهید معتمدی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بیست متری منصور- ایستگاه موزائیک سازی - جنب پارک وفا تلفن: 33708060

شهید معتمدی 2

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

بیست متری منصور- ایستگاه موزائیک سازی - جنب پارک وفا تلفن: 33708060

شهید جبلی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

مسعودیه- انتهای خ ابومسلم تلفن: 33868093

امام جعفر صادق(ع)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

سه راه افسریه- ابتدای اتوبان بسیج- نبش کوچه نهم تلفن: 33142757

سوم شعبان

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

کیانشهر- شهرک جمهوری- ورودی6 تلفن: 33887930

امام جعفر صادق(ع)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

سه راه افسریه- ابتدای اتوبان بسیج - نبش کوچه نهم تلفن: 33142757

امام حسن مجتبی(ع)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

شهرک مسعودیه- خ ابومسلم- خ شیرازی تلفن: 33878585

علامه طباطبائی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بلوار ابوذر- خ مسلم- بعدازپل پنجم تلفن: 33806188

امام سجاد(ع)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

کیانشهر- شهرک جمهوری- جنب مدرسه راهنمایی شهید صالحی تلفن: 33886677

رازی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

مسعودیه- جنب پارک نیکو تلفن:33864700

فردوسی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خاوران- انتهای خ هاشم آباد - جنب خانه کتاب تلفن: 33738831

شهید معتمدی - متفرقه داوطلب آزاد

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بيست متري منصور- ایستگاه موزائیک سازی- جنب پارک وفا تلفن: 33708060

متقین 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ منصور- خ اردستانی تلفن:33717917

سوم شعبان 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

کیانشهر- شهرک جمهوری- ورودی6 تلفن: 33887930

فردوسی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خاوران- انتهای خ هاشم آباد- جنب خانه کتاب تلفن: 33738831

صنیعی فر 1

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

پسرانه

خ خاوران- انتهای خ شهید نباتی تلفن: 33142900

شهید ادب دوست 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ خاوران- خ شهید انورزاده تلفن: 33708999

علامه طباطبائی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بلوار ابوذر- خ مسلم- بعد پل پنجم تلفن: 33806188

علامه امینی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

کیانشهر- خ کیخسرو تلفن:33889171

شیخ مفید 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

افسریه - 15متری اول - خ 17 تلفن: 33158483

هفده شهریور 1

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

پسرانه

جنب شهرداری منطقه 15 تلفن:33143706

ابن سینا 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سه راه افسریه - خ شهید غلامی- شهرک والفجر تلفن: 33140888

فاطمیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خاوران- امیرسلیمانی- کوچه شهید اسماعیل سعیدی تلفن: 33700466

مجلسی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان خراسان - خ خاوران - جنب پمپ بنزین تلفن: 33702998

استقلال 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

میدان خراسان - خ خاوران- نرسیده به پمپ بنزین دوم تلفن: 33702235

هانی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

پیروزی- بلوار ابوذر- نقشه15- خ حبیب تلفن: 33148200

شهید نیکبخت

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خاوران - خ اتابک تلفن:33706356

الغدیر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

کیانشهر- خ کیخسرو- نبش راهنمایی و رانندگی تلفن: 33881666

فاطمه الزهرا(س)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شوش شرقی - خ شهرزاد تلفن:55316939

شهید جعفری

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

بيست متري افسریه - پانزده متری دوم تلفن: 33147691

حافظ 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خاوران - اراضی سلیمانیه - اول انصارالحسین(ع) تلفن: 33726373

کوثر

شاهد

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خاوران - اراضی سلیمانیه - انتهای گلستان 15 تلفن: 33738386

حضرت رسول اکرم (ص) 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان افسریه - 15 متری چهارم- خ 21 تلفن: 33158870

امام رضا(ع)

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

افسریه- شهرک والفجر- خ قائم- خ شهید غلامی تلفن: 33800747

معراج

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

بيست متری افسریه - بین 15 متری سوم و چهارم - خ 17 تلفن: 33157766

شهید باهنر1

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خاوران - پمپ بنزین 2 - جنب حافظ تلفن: 33736800

امام حسین(ع) 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

شهرک مسعودیه - انتهای خ شهید کلهر تلفن: 33860264

شهدای سپاه 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

اتوبان بعثت - شهرک حمیدیه وسعیدیه تلفن: 33889195

معراج 2

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

بيست متری افسریه - بین 15 متری سوم و چهارم - خ 17 تلفن: 33157766

گلهای فاطمه (س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

آاتوبان بعثت - شهرک شهید بروجردی- شهرک حمیدیه و سعیدیه تلفن: 33892926

خدیجه کبری(س)

ایثارگران

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خاوران - نبش سادات تلفن:33143637

امام رضا(ع) 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

افسریه- شهرک والفجر- خ قائم- خ شهید غلامی تلفن: 33800747

باقرالعلوم 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

افسریه - شهرک والفجر- خ قائم تلفن: 33800757

بنی هاشم

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

کیانشهر- خ منوچهری - میدان امام رضا (ع) تلفن: 33881361

امام رضا(ع) - متفرقه داوطلب آزاد

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

افسریه - شهرک والفجر- خ قائم- خ شهید غلامی تلفن: 33800747

امامت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

انتهای اتابک - خ درویش تلفن:33738385

مولوی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

افسریه - شهرک والفجر- بلوک دی- کوچه چهارم تلفن: 33153113

عبداله رهنما 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان خراسان - خ طیب - کوچه برادران رازقی تلفن: 33700550

شهدای اطلاعات 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خاوران - اراضی سلیمانیه - گلستان 24 تلفن: 33706407

فضیلت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خاوران- خ شهید درویش تلفن:33008585

لقمان حکیم

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سه راه افسریه - خ شهیدغلامی- شهرک والفجر تلفن: 33140888

هاجر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان خراسان- خ خاوران- جنب پمپ بنزین اول- خ شهید دربندی- کوچه محمدزاده تلفن:33700424

حافظ 2

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

تلفن:

شهید آوینی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تلفن:

شهید خدائی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ خاوران- انتهای خ نفيس- نرسیده به اتوبان بعثت تلفن: 33708168

ملاصدرا 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

افسریه- پانزده متری دوم- نبش خ شهید ثروتی تلفن: 33153332

کوثر

شاهد

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ خاوران- اراضی سلیمانیه- انتهای گلستان 15 تلفن: 33738386

ملاصدرا 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

افسریه- پانزده متری دوم- نبش خ شهید ثروتی تلفن: 33153332

عبداله رهنما 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

میدان خراسان- خ طیب- کوچه برادران رازقی تلفن: 33700550

امام جعفرصادق(ع)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

سه راه افسریه- ابتدای اتوبان بسیج- نبش کوچه نهم تلفن: 33142757

معراج 1

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

بيست متری افسریه- بین 15 متری- سوم و چهارم- خ 17 تلفن: 33157766

علامه محمد قزوینی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خاوران- پمپ بنزین- گلستان 24 تلفن: 33702027

معراج

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

بيست متری افسریه- بین 15 متری سوم و چهارم- خ 17 تلفن: 33157766

کمال 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ هفده شهریور- کوچه شهید اردستانی تلفن: 33707152

صنیعی فر

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ خاوران- انتهای خ شهید نباتی تلفن: 33142900

شهید باهنر

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ خاوران- پمپ بنزین 2 - جنب حافظ تلفن: 33736800

خدیجه کبری(س)

ایثارگران

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ خاوران- نبش سادات تلفن:33702845

گلهای فاطمه(س)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

شهرک شهید بروجردی- شهرک حمیدیه و سعیدیه تلفن: 33892926

باقرالعلوم

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

شهرک والفجر- خ شهید غلامی تلفن: 33800757

شهید خدایی 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ خاوران- انتهای خ نفيس تلفن: 33708168

کمال 2

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ هفده شهریور- کوچه شهید اردستانی تلفن: 33707152

بتول آقا محمدی

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

والفجر- خ هنرستان - خ شهید محمدی تلفن: 33140888

کوثر

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

میدان خراسان - خ طیب - خ شهيدعابدینی - روبروی اداره تاکسیرانی تلفن: 33701896

هفتم تیر

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

والفجر- خ عارف -خ ابومسلم تلفن: 33868186

شهید آیت 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ17 شهریور جنوبی کوچه شهید اردستانی تلفن: 33703006

شهید آیت 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ17 شهریور جنوبی کوچه شهید اردستانی تلفن: 33703006

امید 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

شوش شرقی خ ابراهیمی تلفن: 5552300

رهبر انقلاب 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ خاوران – پمپ بنزین دوم – خ شهید بنائی تلفن: 33705004

رهبر انقلاب 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ خاوران – پمپ بنزین دوم – خ شهید بنائی تلفن: 33705004

توحید 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ خاوران – ایستگاه شهرداری کوچه رستمی فر تلفن: 33145869

توحید 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ خاوران – ایستگاه شهرداری کوچه رستمی فر تلفن: 33145869

امید 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

شوش شرقی خ ابراهیم – خ ارج تلفن: 5552300

قدس 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

شهرک مسعودیه – خ 20 متری شیرازی تلفن: 33871177

آیت اله سعیدی 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ خاوران – خ خاجوی کرمانی تلفن: 33706101

آیت اله سعیدی 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ خاوران – خ خاجوی کرمانی تلفن: 33706101

قدس 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

شهرک مسعودیه – خ 20 متری شیرازی تلفن: 33871177

شهید محمدعلی رجایی 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

کیانشهر – شهرک جمهوری اسلامی تلفن: 33895111

شهید محمدعلی رجایی 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

کیانشهر – شهرک جمهوری اسلامی تلفن: 33895111

 

 جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group