امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/20 09:52:00 ب.ظ تعداد بازدید: 51934 تعداد نظرات ارسالی: 2
مدارس منطقه 16 ( مدرسه های مقطع ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران)

 


کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
11622516 آزادگان اسلام   خزانه _ علي آبادشمالي خيابان شهيدهمداني راهنمايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي پسرانه
100005772 آزادي     کودکستاني تهران .منطقه 16 مشارکت مردم دخترانه
11604517 آزادي ( دبستان ) 55319932 خ فدائيان اسلام روبروي بيمارستان مهديه کوچه شهرداري پلاک 8 ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي دخترانه
11649406 آفرينش (کاردانش ) 55320222 فلکه چهارم خزانه کوچه شهيد صالحي جنب ورزشگاه منافي زا کاردانش تهران .منطقه 16 عادي _دولتي دخترانه
11600414 آل احمد ( دبستان ) 55640630 خيابان شوش انتهاي وحدت اسلامي جنب کوي کارمندان راه آهن پ 98 ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي پسرانه
11627304 ابوذر 2 55643796 جواديه 10متري اول کوچه شهيدبذلي پلاک 9دبستان ابوذر ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي پسرانه
11633504 ابوذر 2 55643796 جواديه 10متري اول کوچه شهيدبذلي پلاک 9دبستان ابوذر کودکستاني تهران .منطقه 16 مشارکت مردم پسرانه
11633409 ابوذر 1 ( آمادگي ) 55643796 جواديه 10متري اول کوچه شهيدبذلي پلاک 9دبستان ابوذر کودکستاني تهران .منطقه 16 مشارکت مردم پسرانه
11600710 ابوذر1 55643796 جواديه 10متري اول کوچه شهيدبذلي پلاک 32دبستان ابوذر ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي پسرانه
11604612 اخلاص 55066084 علي ابادجنوبي بلوارشهيددستواره ايستگاه مسجد ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي دخترانه
11650607 اخلاص 1(آمادگي ) 5066084 علي ابادجنوبي بلوارشهيددستواره ايستگاه مسجد کودکستاني تهران .منطقه 16 مشارکت مردم دخترانه
11604622 اخلاص 2 55066084 علي ابادجنوبي بلوارشهيددستواره ايستگاه مسجد ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي دخترانه
11650702 اخلاص 2(آمادگي ) 55066084 علي ابادجنوبي بلوارشهيددستواره ايستگاه مسجد کودکستاني تهران .منطقه 16 مشارکت مردم دخترانه
11645007 الزهرا( س )غيرانتفاعي 55060667 نازي آبادايستگاه بانک کوچه شهيدهاجري پلاک 33 متوسطه عمومي تهران .منطقه 16 غيرانتفاعي دخترانه
11649205 الزهرا(س )پ _دغيرانتفاعي 55060667 نازي آبادايستگاه بانک ک _ش _ هاجري _پ 33 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 16 غيرانتفاعي دخترانه
11610410 الهي 55061401 نازي آبادخ شهيداحمدعراقي خ شهيداوجاني پلاک 59 متوسطه عمومي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي پسرانه
11618119 امام خميني (ره )غيرانتفاعي 55055520 نازي آبادانتهاي خ _ش اکبرمشهدي بعدازمسجدامام حسن (ع )پ 456 متوسطه عمومي تهران .منطقه 16 غيرانتفاعي پسرانه
11651408 امام جعفرصادق (ع ) 55331155 علي آباد_خيابان شهيددستواره _خيابان شهيدفلاحتي جنب هنر ابتدايي تهران .منطقه 16 عادي _دولتي پسرانه
11651302 امام جعفرصادق (ع )آمادگي 55331155 علي آباد_خيابان شهيدفلاحتي جنب هنرستان فضيلت کودکستاني تهران .منطقه 16 مشارکت مردم پسرانه
11632502 امام خميني (ره )پيش دانشگاهي 55055520 نازي آبادانتهاي خ _ش اکبرمشهدي بعدازمسجدامام حسن (ع )پ 456 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 16 غيرانتفاعي پسرانه

 

نام

نوع

مقطع

جنسیت

نشانی

الهی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

نازی آباد- خ شهید احمدعراقی- خ شهید اوجانی- پلاک 59 تلفن: 55061401

الهی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

نازی آباد- خ شهید احمدعراقی- خ شهید اوجانی- پلاک 59 تلفن: 55061401

شریعتی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

یاغچی آباد- خ شريعتي تلفن:55001069

شریعتی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

یاغچی آباد- خ شريعتي تلفن:55001069

سروش

شاهد

متوسطه عمومي

پسرانه

یاغچی آباد- خ شريعتي- مجتمع آموزشی تلفن: 55001060

سید فاطمی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

نازی آباد- خ شهید عراقی- کوچه شهید نوروزی- پلاک 2 تلفن: 55061775

رشد

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

پسرانه

یاغچی آباد- خ شريعتي- پلاک12 تلفن: 55001065

دکترعمید 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بزرگراه بعثت- چهارراه فدائیان اسلام- کوچه شهرام- پلاک 42 تلفن: 55062514

دکترعمید 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بزرگراه بعثت- چهارراه فدائیان اسلام- کوچه شهرام- پلاک 42 تلفن: 55062514

توحید 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خزانه بخارائی- علی آباد شمالی- خ همدانی- پلاک 22 تلفن: 55068044

توحید 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خزانه بخارائی- علی آباد شمالی- خ همدانی- پلاک 22 تلفن: 55068044

شهید بهشتی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

انتهای سکوی نظامی- اول 20متری جوادیه تلفن: 55640821

سید فاطمی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

نازی آباد- خ شهید عراقی- کوچه شهید نوروزی- پلاک 2 تلفن: 55061775

شهید بهشتی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

انتهای سکوی نظامی - اول 20متری جوادیه تلفن: 55640821

فرهنگ شهید شریفی

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

پسرانه

علی آباد- خ ابریشم- بلوارفلاحتی- جنب کاردانش فضیلت تلفن: 55067100

معرفت

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

علی آباد شمالی- خ شهید همدانی- پلاک 16 تلفن: 55313432

شهید مدرس - بزرگسالان

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

بزرگراه بعثت- روبروی پارک بعثت- جنب آتش نشانی- پلاک 16 تلفن: 55062500

شهید چمران 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید رجایی- خ ابریشم- روبروی سازمان گوشت تلفن: 55052530

شهید چمران 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید رجایی- خ ابریشم- روبروی سازمان گوشت تلفن: 55052530

امام خمینی (ره)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

نازی آباد- انتهای خ شهيد اکبرمشهدی- بعداز مسجد امام حسن(ع) تلفن: 55055520

شهید مطهری

ایثارگران

متوسطه عمومي

پسرانه

جوادیه- اول 20 متری- سکوی نظامی تلفن: 55647115

شهید جمشید تمدنی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

نازی آباد- میدان بازار دوم- بازارچه- پلاک 25 تلفن: 55065313

مدرس - متفرقه بزرگسالان

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بزرگراه بعثت- روبروی پارک بعثت- جنب آتش نشانی- پلاک 16 تلفن: 55062500

شهید اول 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- هزار دستگاه- انتهای خ شهید حافظ خدایاری تلفن: 55061554

شهید اول 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- هزار دستگاه - انتهای خ شهید حافظ خدایاری تلفن: 55061554

مطهره

شاهد

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید رجائی- بعداز سه راه علی آباد - روبروی پارک شهید رجایی تلفن: 55016464

رشد

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- سه راه علی آباد- جنب مسجد امام حسین(ع) تلفن: 55015500

انقلاب اسلامی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

فلکه چهارم خزانه- خ جمشید سید تلفن: 55061284

شهیده مریم کاظمی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

جوادیه- خ شهید دارابی- جنب آب منطقه 16- کوچه شهید مهری- پ 31 تلفن: 55643769

هجرت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خزانه بخارائی- فلکه چهارم- خ جمشید سید تلفن: 55061217

هجرت 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خزانه بخارائی- فلکه چهارم -خ جمشید سید تلفن: 55061217

کوثر 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- خ شهید اکبرمشهدی- میدان پارس- خ شهید وظیفه دان- پلاک 5 تلفن: 55305942

شهیده حاجیه ساعد 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید رجایی- ایستگاه مسجد- روبروی پارک شهید رجایی تلفن: 55016466

فاطمیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ دشت آزادگان- نرسیده به میدان بهمن تلفن: 55643031

انقلاب اسلامی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

فلکه چهارم خزانه- خ جمشید سید تلفن: 55061284

والعصر - بزرگسالان

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ دشت آزادگان- نرسیده به میدان بهمن تلفن: 55643031

کوثر2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- خ شهید اکبرمشهدی- میدان پارس- خ شهید وظیفه دان- پلاک 5 تلفن: 55305942

شهیده حاجیه ساعد 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید رجایی- ایستگاه مسجد- روبروی پارک شهید رجایی تلفن: 55016466

زینبیه 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

علی آباد جنوبی- 24 متری شهید فلاحتی تلفن: 55050691

مفرح 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

یاغچی آباد- انتهای خ بهمنیار- میدان وصال- پلاک 2 تلفن: 55034800

معراج

ایثارگران

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- هزار دستگاه- خ چمن- پلاک 18 تلفن: 55060400

فدک

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- چهارراه دخانیات- خ شهید تولایی- کوچه فروردین- پلاک 8 تلفن: 55062900

مفرح 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

یاغچی آباد- انتهای خ بهمنیار- میدان وصال- پلاک 2 تلفن: 55034800

زینبیه 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

علی آباد جنوبی- 24 متری شهید فلاحتی تلفن: 55050691

پروین اعتصامی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ترمینال جنوب- خ باغ آذری- خ شهید زارع تلفن: 55062372

شهیده مریم کاظمی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

جوادیه- خ شهید دارابی- جنب آب منطقه 16- کوچه شهید مهری- پ 31 تلفن: 55643769

حسینیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید رجائی- 18 متری تختی- کوچه 47- پلاک 30 تلفن: 55012054

الزاهرا(س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

نازی آباد- ایستگاه بانک- کوچه شهید هاجری- پلاک 33 تلفن: 55060667

پروین اعتصامی - داوطلب آزاد متفرقه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ترمینال جنوب- خ باغ آذری- کوچه شهید جواد زارعی تلفن: 55062372

پانزده خرداد

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

میدان بهمن- اتوبان شهید طارمی- جنب فروشگاه فرهنگیان- پلاک 13 تلفن: 55642999

حاج حسین مکتبی واولاده

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شهید رجایی- روبروی پارک شهید رجایی تلفن: 55034200

پانزده خرداد

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

میدان بهمن- اتوبان شهید طارمی- جنب فروشگاه فرهنگیان- پلاک 13 تلفن: 55642999

امام خمینی(ره)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

نازی آباد- انتهای خ شهيد اکبرمشهدی- بعداز مسجد امام حسن(ع) تلفن: 55055520

مطهره

شاهد

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شهید رجایی- بعد از سه راه علی آباد - روبروی پارک شهید رجایی تلفن: 55016464

سروش شاهد

شاهد

پیش دانشگاهی

پسرانه

یاغچی آباد- خ شريعتي- مجتمع آموزشی خ شريعتي تلفن: 55001060

رشد

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

دخترانه

نازی آباد- سه راه علی آباد- جنب مسجد امام حسین(ع) تلفن: 55022800

رشد

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

پسرانه

یاغچی آباد- خ خ شريعتي- پلاک 12 تلفن: 55001065

دکترعمید 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

بزرگراه بعثت- چهارراه فدائیان اسلام- کوچه شهرام- پلاک 42 تلفن: 55062514

شهید مطهری

ایثارگران

پیش دانشگاهی

پسرانه

جوادیه- اول 20 متری- سکوی نظامی دبستان شهید بهشتی تلفن: 55647115

معراج

ایثارگران

پیش دانشگاهی

دخترانه

نازی آباد- هزاردستگاه- خ چمن- پلاک 18 تلفن: 55060400

شهید باهنر

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شهید رجائی- بعد از سه راه علی آباد - روبروی پارک شهید رجایی- پلاک 4 تلفن:55016221

حاج حسین مکتبی واولاده

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شهید رجایی- روبروی پارک شهید رجایی تلفن: 55034200

پانزده خرداد - امتحانات متفرقه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

میدان بهمن- خ شهید طارمی- جنب فروشگاه فرهنگیان- پلاک 13 تلفن: 55642999

نیکان

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خزانه بخارائی- فلکه چهارم- خ جمشید سید تلفن: 55064660

نیکان - داوطلب آزاد متفرقه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خزانه بخارائی- فلکه چهارم- خ جمشید سید تلفن: 55064660

فرهنگ شهید شریفی

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

پسرانه

علی آباد- خ ابریشم- بلوارفلاحتی- جنب کاردانش فضیلیت تلفن: 55067100

گل یاس

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

جوادیه- 10 متری اول - چهارراه صالح نیا - کوچه شهید ثانی تلفن: 55646800

صادق نوبخت

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

پسرانه

خ شوش - ایستگاه قند وشکر- باغ آذری 10 متری ثقفی تلفن: 55056362

زینبیه

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

علی آباد جنوبی - بلوار شهید دستواره - کوچه مدرسه تلفن: 55062021

صادق نوبخت

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

خ شوش - ایستگاه قند و شکر- باغ آذری 10 متری ثقفی تلفن: 55056362

گل یاس

عادي دولتي

هنرستان فنی

دخترانه

جوادیه 10 متری اول - چهارراه صالح نیا- کوچه شهید ثانی تلفن: 55646800

شهید فولادوند

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

خ شهید رجائی - سه راه علی آباد - خ ابریشم - خ شهید همدانی تلفن: 55061166

امیرکبیر

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

نازی آباد - بازار دوم - جنب پارک 17 شهریور- خ شهید دولت آبادی تلفن: 55010530

فردوس 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ فدائیان اسلام – روبروی درمانگاه مهدیه تلفن: 55062471

فردوس 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ فدائیان اسلام – روبروی درمانگاه مهدیه تلفن: 55062471

والعصر 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

نازی آباد – خ شهید مشهدی روبروی میدان امام حسن(ع) تلفن: 55060158

فضیلت 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ شهید رجایی سه راه علی آباد - انتهای ابریشم – خ فلاحت تلفن: 55312400

رجایی - بزرگسالان

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ شهید رجایی بالاتر ازچهارراه چیت سازی تلفن: 55060613

والعصر 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

نازی آباد – خ شهید مشهدی - روبروی میدان امام حسن(ع) تلفن: 55060158

بعثت 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

بزرگراه بعثت – نرسیده به میدان بهمن تلفن: 55644984

ایران هوانوردی

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

بزرگراه بعثت – جنب آتش نشانی هنرستان هوانوردی ایران تلفن: 55056699

فضیلت 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ شهید رجایی سه راه علی آباد – انتهای ابریشم – خ فلاحتی تلفن: 55312400

ایران - بزرگسالان

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

بزرگراه بعثت – جنب آتش نشانی هنرستان هوانوردی ایران تلفن: 55056699

شهید مطهری

ایثارگران

هنرستان کار دانش

پسرانه

جوادیه - اول 20 متری سکوی نظامی دبستان شهید بهشتی تلفن: 55647115

معراج

ایثارگران

هنرستان کار دانش

دخترانه

نازی آباد – هزار دستگاه – خ چمن تلفن: 55060400

راه آهن - شبانه

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

میدان راه آهن- اول خ شوش – مرکز آموزش شماره 2 تلفن: 55123821

بعثت 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

بزرگراه بعثت – نرسیده به میدان بهمن تلفن: 55644984

 

 جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group