امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/20 09:32:00 ب.ظ تعداد بازدید: 68255 تعداد نظرات ارسالی: 4
مدارس منطقه 9 ( مدرسه های مقطع ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران)

 


 

کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
10942108 آئين اسلام 1 66696601 سراسياب مهرآبادسي متري طالقاني کودکستاني تهران .منطقه 9 مشارکت مردم پسرانه
10900616 آئين اسلام 1 66696601 سراسياب مهرابادسي متري طالقاني ابتدايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي پسرانه
100003332 آداب علم 44507999 تهرانسر خيابان اصلي کوچه 18 پلاک7 راهنمايي تهران .منطقه 9 غيرانتفاعي دخترانه
10903516 آزادگان 1 44536111 تهرانسر بلوارياس * ابتدايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي دخترانه
10908610 آزادگان 1 44517284 تهرانسربلوارياس * راهنمايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي دخترانه
10912129 آزادي 2 44503322 جاده مخصوص کرج شهرک آزآدي * ابتدايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي دخترانه
10940707 آفرينش 1   خ دامپزشکي کوچه حيدريان راهنمايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي دخترانه
10900119 پاسداران اسلام 1  44192750  جاده مخصوص کرج ويلاشهر* ابتدايي تهران .منطقه 9 غيرانتفاعي پسرانه
10903315 پروين اعتصامي 2  44505100  تهرانسرشهرک دريا بلوارخزر* ابتدايي تهران .منطقه 9 غيرانتفاعي دخترانه
10924301 پويندگان 1  66025031  استادمعين شهرک ولي امر(ع ) ابتدايي تهران .منطقه 9 غيرانتفاعي پسرانه
10909813 ابن سينا1 44504265 تهرانسر فلکه اول جنب پارک * متوسطه عمومي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي پسرانه
100008557 استثنايي پديده(موفق)راهنمايي 66616563 تهران خ-سبحاني خ-برادران حاجيان جنب سينما جي راهنمائي استثنايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي پسرانه
10907016 اسوه 1 66695688 مهرآبادجنوبي ک شهيدانصاري راهنمايي تهران .منطقه 9 نمونه دولتي پسرانه
10951906 امام جعفرصادق (ع ) 66003617 ميدان آزادي _خ محمدخاني _ک سراج زاده متوسطه عمومي تهران .منطقه 9 غيرانتفاعي پسرانه
10946306 امام حسن (1) 44504290 تهرانسربلوار ياس * کودکستاني تهران .منطقه 9 مشارکت مردم دخترانه
13957207 امام رضا (ع ) 44984414 کرج وردآوردخيابان امام حسين ع کوچه توحيد کاردانش تهران .منطقه 9 عادي _دولتي پسرانه
13960803 امام رضا(ع )   کرج وردآوردخيابان امام حسين ع کوچه توحيد متوسطه عمومي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي پسرانه
10930309 امام صادق (ع )1 66631551 جاده قديم کرج روبروي توليددارو پيش دانشگاهي تهران .منطقه 9 نمونه دولتي پسرانه
10952400 امام جعفرصادق 66003617 ميدان آزادي پارک المهدي کوچه سراج زاده پيش دانشگاهي تهران .منطقه 9 غيرانتفاعي پسرانه
10904317 امام حسن (ع )1 44504290 تهرانسر بلوارياس * ابتدايي تهران .منطقه 9 عادي _دولتي دخترانه

 

 

نام

نوع

مقطع

جنسیت

نشانی

عفاف 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شمشیری شهرک توحید تلفن:66692299

کوثر 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

انتهای استاد معین – خ شهيد دستغیب تلفن: 66003976

پانزده خرداد 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ سرآسیاب – شمشیری خ صفری تلفن: 66690507

عترت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر شرقی روبروی پارک لاله تلفن: 44504630

عترت 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر شرقی روبروی پارک لاله تلفن: 44504630

ولایت 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر شرقی بلوار یاس تلفن: 44504390

اندیشه 2 - بزرگسالان

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

انتهای استاد معین – خ شهید دستغیب تلفن: 66003976

طلاچیان 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سرآسیاب – 20 متری توکلی کوچه شهيد اصفهاني تلفن: 66691717

هجرت 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ دامپزشکی کوچه شهيد عربی تلفن: 66004867

طلوع فجر 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر – شهرک پاسداران تلفن: 44519757

کساء 1

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر اصلی خ دهم – پ 6 تلفن: 44504480

شهدای کارگر 1

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر- بلوار یاس – روبروی پارک گلنا تلفن: 44509800

طلوع فجر 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر – شهرک پاسداران تلفن: 44519757

تهذیب 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

جاده مخصوص کرج – شهرک دانشگاه تلفن: 44902424

شهدای کارگر 2

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر- بلوار یاس – روبروی پارک لاله تلفن: 44509800

حضرت زینب (س) 2 - متفرقه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ آزادی روبروی دانشگاه – کوچه دانشور تلفن: 66001949

کیمیا

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ آزادي - خ شهيد نجارزادگان –کوچه 5 تلفن: 66001618

امت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سی متری جی روبروی پادگان جی تلفن: 66697332

امت 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سی متری جی روبروی پادگان جی تلفن: 66697332

حجاب 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سرآسیاب مهرآباد - پایگاه یکم شکاري تلفن: 66694303

تزکیه 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

جاده مخصوص کرج – شهرک آزادی تلفن: 44517398

شهید آقابیگی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

جاده مخصوص کرج – چيتگر شمالي تلفن: 52730

ولایت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر شرقی بلوار یاس تلفن: 44504390

راه زینب(س) 1

شاهد

متوسطه عمومي

دخترانه

دامپزشکی کوچه شهيد غنیمتی تلفن:

هجرت 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ دامپزشکی کوچه شهيد عربی تلفن: 66004867

شهدای ایران تایر 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

جاده مخصوص کرج – شهرک فرهنگیان تلفن: 44519988

کساء - بزرگسالان

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهرانسر اصلی خ دهم – پ 6 تلفن: 44519495

ابن سینا 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – فلکه اول – جنب پارک تلفن: 44504265

ابن سینا 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – فلکه اول – جنب پارک تلفن: 44504265

شهدای 7 تیر 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

سرآسیاب – روبروی پارک – خ شهيد ذوالقدر تلفن: 66602594

شهدای 7 تیر 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

سرآسیاب – روبروی پارک – خ شهيد ذوالقدر تلفن: 66602594

مجتمع شهید ایمانی 2

ایثارگران

متوسطه عمومي

پسرانه

خ قزوین – کوچه شهید نوروزی تلفن: 66698371

امام صادق(ع) 1

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

پسرانه

سه راه آذری – 45 متری زرند - روبروی تولید دارو تلفن: 66651551

ولیعصر 1

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر اصلی خ یکم غربی تلفن: 44504336

علامه حلی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ 20 متری شمشیری کوچه نوروزی تلفن: 66691877

امام خمینی(ره) 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – بلوار گلها – روبروی پارک لاله تلفن: 44515352

شهید باهنر 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

جاده مخصوص کرج – شهرک فرهنگیان تلفن: 44503513

شهید بهشتی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ آزادی خ دکتر هوشیار تلفن: 66000977

شهید بهشتی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ آزادی خ دکتر هوشیار تلفن: 66000977

امین 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – بلوار گلها - روبروی نیروی هوایی تلفن: 44526968

استاد دهخدا 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

شهرک دانشگاه - کیلومتر 12جاده مخصوص کرج - فاز 6 - احد هاشمی تلفن: 44902040

نظام مافی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

سرآسیاب مهرآباد – خ تفرش تلفن: 66695488

شهید باهنر 2 - متفرقه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

جاده مخصوص کرج – شهرک فرهنگیان تلفن: 44502982

صراط

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

بلوار استاد معین – نرسیده به خ طوس تلفن: 66032658

شهید مفتح 2

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

جاده مخصوص کرج – شهرک آزادی تلفن: 44503516

فردوسی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

جاده کرج – سه راه ارج – بلوار گلها تلفن: 44508100

فردوسی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

جاده کرج – سه راه ارج – بلوار گلها تلفن: 44508100

باقرالعلوم 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

بلوار استاد معین – خ پورشمس تلفن: 66003632

امام خمینی(ره) 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – بلوارگلها – روبروی پارک لاله تلفن: 44515352

دکتر محمد معین 1

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ آزادی جنب ایران فیلم تلفن: 66002966

ندای اندیشه 1

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – بلوار اصلی میدان اصلی کوچه 2 – پ 32 تلفن: 44504294

نور - بزرگسالان

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر – خ دوم – پ 3 تلفن:44504341

حافظ

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ قزوین – کوچه شهيد نوروزی تلفن: 66698371

ولی عصر(عج)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهرانسر اصلی خ یکم غربی تلفن: 44504336

امام مهدی(عج)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

سرآسیاب مهرآباد – پایگاه یکم شکاری تلفن: 66691392

طلاچیان 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

سرآسیاب- 20 متری توکلی- کوچه شهید اصفهانی تلفن: 66691717

حکیم 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

تهرانسر شرقی- بلوار چهارم لاله تلفن: 44523461

حکمت 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ آزادی- روبروی دانشگاه- کوچه دانشور تلفن: 66001949

هدایت 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

اول میدان فتح- جنب زیمنس تلفن: 44503513

حکمت 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

دامپزشکی- نرسیده به استاد معین تلفن: 66001994

شهدای کارگر 1

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهرانسر- بلوار یاس- روبروی پارک لاله تلفن: 44509800

شاهد 1

شاهد

پیش دانشگاهی

دخترانه

دامپزشکی- کوچه شهید غنیمتی تلفن: 66004566

امام صادق(ع) 1

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

پسرانه

سه راه آذری- 45 متری زرند- روبروی تولید دارو تلفن: 66651551

نظام مافی 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

سرآسیاب مهرآباد- خ تفرش تلفن: 66695488

شهید طاهریان 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهرانسر- بلوار یاس تلفن:44519181

حضرت زینب(س) 2- متفرقه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ آزادي – روبروي دانشگاه – کوچه دانشور تلفن: 66001949

شهید باهنر 2 - متفرقه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

جاده مخصوص کرج- شهرک فرهنگیان تلفن: 44502982

هجرت

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ دامپزشکی- کوچه عربی تلفن:66004867

شهید طاهریان

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهرانسر- بلوار یاس تلفن:44519581

ندای اندیشه

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

تهرانسر- بلوار اصلی- میدان اصلی- کوچه دوم تلفن: 44504294

شهید ایمانی

ایثارگران

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ قزوین- کوچه شهید نوروزی تلفن: 66698371

فلق 1

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

مهرآباد جنوبی - خ شمشیری تلفن: 66690328

شهید مصطفی میرقاسمی

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

شهرک آزادی تلفن:

کیهان اندیشه

غيرانتفاعي

هنرستان فنی

پسرانه

تهرانسرشرقی تلفن:44529991

نظام مافی 2 - بزرگسالان

مشارکت مردمي

هنرستان فنی

پسرانه

سه راه شمشیری - 20 متری شمشیری تلفن: 66690659

نظام مافی 1

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

سه راه شمشیری - 20 متری شمشیری تلفن: 66610659

برهان 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

جاده مخصوص کرج – شهرک آزادی تلفن: 44502498

شهید کریمی 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ شهید دستغیب – نرسیده به استاد معین تلفن: 66023800

شهدای پارس الکتریک 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهرانسر غربی بلوار اول تلفن: 44521965

امید 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهرانسر – بلوار اصلی تلفن:44505600

حضرت فاطمه الزهرا(س)

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ دامپزشکی نرسیده به استاد معین تلفن: 66023800

تلاش 1

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج – شرکت چاپ بانک ملی تلفن: 66026971

بیت المقدس

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

جاده مخصوص کرج – جنب شهرک انصار تلفن: 44512234

امید

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهرانسر – بلوار اصلی تلفن:44505600

شهید حسین کریمی 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ شهید دستغیب – نرسیده به استاد معین تلفن: 66023800

برهان 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

جاده مخصوص کرج – شهرک آزادی تلفن: 44502498

شهدای پارس الکتریک 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهرانسر غربی - بلوار اول تلفن: 44521965

 

 

 

 

 جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group