امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/20 07:05:00 ب.ظ تعداد بازدید: 75791 تعداد نظرات ارسالی: 3
مدارس منطقه 7 مدرسه های مقطع دبستان ،راهنمایی ومتوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران

 


کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
10700712 22بهمن 88401278 خ شريعتي ملک جنب تعاوني تاکسيراني خ شهيديوسفيان پ 2 ابتدايي تهران .منطقه 7 عادي _دولتي پسرانه
10741604 22بهمن     کودکستاني تهران .منطقه 7 مشارکت مردم پسرانه
10727803 آزادي فلسطين 77559070 م امام حسين ابتداي خ دماوند روبه روي خ اقبال هنرستان فني تهران .منطقه 7 نمونه دولتي پسرانه
10721908 آينده سازان 88432148   ابتدايي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10744208 آينده سازان (غيرانتفاعي )     کودکستاني تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
100000358 آينده سازان برتر     راهنمايي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10701016 احسان 88433416 خ دکترشريعتي خ شهيد کشواد پلاک 74 ابتدايي تهران .منطقه 7 عادي _دولتي پسرانه
10744800 احمديه 77541033 خ دماوند ـ خ شهيد كيائي ـ خ انصارالحسين ـ پلاك 110 متوسطه عمومي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10708611 احمديه 77563030 خيابان دماوند خ حسيني 20متري انصارالحسين پ 110 راهنمايي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10751801 احمديه (پيش دانشگاهي ) 77541033 خ دماوند ـ خ شهيد كيائي ـ خ انصارالحسين ـ پلاك 110 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10726008 امام سجاد(ع ) 88468603 خ دبستان خ موحد کاشاني نبش کوچه بهزاد ابتدايي تهران .منطقه 7 عادي _دولتي پسرانه
10752909 امام سجاد(ع )پيش دبستاني 88468603 خ دبستان خ موحد کاشاني نبش بهزاد کودکستاني تهران .منطقه 7 مشارکت مردم پسرانه
10739803 امام صادق (ع ) 77647758   کودکستاني تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10738304 امام صادق (ع ) 77647757 خ بهار شيراز- خ خداپرست- پلاک 15 ابتدايي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10752602 امام صادق (ع )راهنمائي 77647757 خ بهار شيراز-خ خداپرست-پلاک15 راهنمايي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10738209 امير 77535191 پيچ شميران-ابتداي خ شريعتي-ک يونسي زاده-پ 20 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10722603 امير 77522111 پيچ شميران-ابتداي خ شريعتي-ک يونسي زاده-پ 20 متوسطه عمومي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10726209 امير     راهنمايي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه
10749801 انديشه     راهنمايي تهران .منطقه 7 عادي _دولتي پسرانه
10746603 انديشه صفا   م امام حسين خ مدني خ خواجه نصير متوسطه عمومي تهران .منطقه 7 غيرانتفاعي پسرانه

 

نام

نوع

مقطع

جنسیت

نشانی

شهید حسینی نژاد

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

میدان سپاه – نبش خ سرباز – پ1 تلفن: 77502235

صالح

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تقاطع طالقانی خ بهار شمالی کوی یزدان نیاز – پ 8 تلفن: 77507708

علامه طباطبائی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ خواجه نظام الملک – کوچه هما تلفن: 88406651

باهنر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید مدنی کوچه شهید علی اصغر باانصاف – پ 44 تلفن: 77505609

محمد منتظری

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

شهید بهشتی اندیشه اصلیاندیشه ششم – پ 13 تلفن: 8855151

شهید رجایی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ استاد مطهری خ سلیمان خاطر – پ 44 تلفن: 8837335

ملاصدرا

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ خرمشهر – شهید عشقیار – کوچه هشتم تلفن: 88766851

رضوی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید بهشتی اندیشه 9 – پ15 تلفن: 8843337

بحرالعلوم

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید مفتح – کوچه شهید بخشی تلفن: 88829246

فائق

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ بهار شیراز – پ 25 تلفن:77537665

علامه طباطبائی 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ خواجه نظام – خ هما تلفن:88406651

کاظمیه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شريعتي – خ بهار شیراز – نبش لواسانی پ 1 تلفن: 77536188

امیر

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شريعتي – خ یونسی زاده تلفن: 77535159

علامه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

م سپاه – اول خ پادگان ولیعصر– کوچه مفیدی تلفن: 7760053

شهید منتظری

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهيد بهشتی اندیشه اصلی اندیشه 6- پ 13 تلفن: 88415151

امام رضا(ع)

ایثارگران

متوسطه عمومي

پسرانه

خ معلم – ک جلالی پ 95 تلفن: 88414010

ثارالله

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

اندیشه 7 شرقی پ 21 تلفن:88417214

علامه امینی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

هفت تیر– جنب مسجد الجواد – کوچه بهارمستیان – پ 72 تلفن: 88821826

سیدان

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید مدنی کوچه شهید بانصاف – پ 9 تلفن: 77500867

شهید رجایی - بزرگسالان

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ استاد مطهری خ سلیمان خاطر – پ 44 تلفن: 8837335

متین

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ هویزه – پ 12 تلفن:88766716

اندیشه علوی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

اندیشه اصلی اندیشه 7 شرقی پ 21 تلفن: 88417214

تدین

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شهید بهشتی خ صابونچی(مهناز) – کوچه دوم- پ 7 تلفن: 88756451

پایندگان راه دانش

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ شريعتي – خ ملک – روبروی بازرگانی پ 82 تلفن: 77522617

المهدی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ سهروردی شمالی میدان دکتر قندی پ 15 تلفن: 8863893

احمدیه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ دماوند – خ شهید کیانی خ انصارالحسین – پ 110 تلفن: 77541033

یزدان پناه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید مدنی خ شهید فتاحی منش تلفن: 77549363

نصر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شريعتي – خ حقوقی کوچه داریوش تلفن: 77502087

ندای آزادی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهيد بهشتی نبش خ سهند – پ 1 تلفن: 88764900

بهار آزادی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ قدوسی جنب مخابرات – پ 44 تلفن: 88402910

شهید لسانی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ آیت الله مدنی کوچه حسینی تلفن: 77549615

صبوری

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید مدنی کوچه فروزان آبکنار – پ 44 تلفن: 77504401

زهره بنیانیان

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهيد مدنی خ شهيد عباس پازوکی تلفن: 77553352

هاجر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ سهروردی شمالی کوچه شریف – پ 9 تلفن: 88768667

شهید جوادنیا

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ بهار شمالی بالاتراز بیمارستان شهربانی کوچه وارسته – پ 4 تلفن: 88821998

فاطمیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ اجاره دار- چهارراه شیخان – پ 44 تلفن: 77544615

تقوا پیشگان

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ بهار شمالی کوچه کوثر – پ70 تلفن: 88837163

ندای زهرا(س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شريعتي – خ شکرابی پ49 تلفن: 8844371

فضیلت

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ سهروردی جنوبي – کوچه شهید ایلدخانی پ 45 تلفن: 8838193

شهید غفاریان

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سبلان جنوبی نبش کوچه کارون تلفن: 77821400

شهیدان سجادی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید مدنی گلچین – خ شهيد یزدی خ دهقان تلفن: 77543644

سیمای نور

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

میدان هفت تیر- مسجد الجواد –کوچه بخت یار – پ 50 تلفن: 88821116

حضرت فاطمه (س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ مطهری خ امیراتابک – کوچه اضلی پور – پ 23 تلفن: 88832024

امام حسن مجتبی (ع)

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شهید مدنی گلچین – خ شهید یزدی خ دهقان تلفن: 77543644

حضرت فاطمه معصومه (س)

ایثارگران

متوسطه عمومي

دخترانه

خ دماوند – خ فتاحی منش – کوچه ناصر اذری تلفن: 77543136

شهدای انقلاب اسلامی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ قاسم آباد تلفن:761900

شهید محراب

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شهید قدوسی- روبروی ارتش تلفن: 88407927

ندای زهرا(س)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شريعتي- خ شکرآبی- پ 49 تلفن: 848371

دو شهید

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ معلم- خ مرودشت شمالی تلفن:840013

حضرت فاطمه (س)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ مطهری- خ امیراتابک- کوچه اضلی پور تلفن: 88832024

فائق

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ بهار شیراز- پ 25 تلفن:77537665

بحرالعلوم

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ شهید مفتح- کوچه شهید بخشی موقر- پلاک 25 تلفن: 88828954

علامه امینی

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

میدان هفت تیر- جنب مسجد الجواد - کوچه بهارمستیان تلفن: 88821826

دوشهید

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ مرودشت شمالی تلفن:88400130

شهدای انقلاب اسلامی

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ قاسم آباد تلفن:761900

تقوا پیشگان

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ بهار شمالی- کوچه کوثر- پ70 تلفن: 88837163

رضوی

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ شهید بهشتی- اندیشه 9 - پلاک 15 تلفن: 88403337

صالح

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

تقاطع طالقانی - خ بهارشمالی - کوی یزدان نیاز - پ 8 تلفن: 77507708

تقوا پیشگان

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ بهار شمالی - کوچه کوثر- پلاک 70 تلفن: 88837163

سیمای نور

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

میدان 7 تیر- جنب مسجد الجواد- کوچه بخت یار- پ 44 تلفن: 88821116

حضرت فاطمه (س)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ مطهری- خ امیراتابک - کوچه اضلی پور تلفن: 88832024

رضوی - بزرگسالان

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ شهید بهشتی- اندیشه 9- پلاک15 تلفن: 88403337

ندای زهرا(س) - بزرگسالان

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شريعتي - خ شکرآبی تلفن:848371

فضیلت

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ سهروردی جنوبی- کوچه شهید ایلوخانی تلفن: 88308193

امیر

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ شريعتي - خ یونسی زاده تلفن: 77535191

پایندگان راه دانش

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ شريعتي- خ ملک - روبروی بازرگانی- پ 82 تلفن: 77522617

کاظمیه

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ شريعتي- بهار شیراز- کوچه لواسانی - پ1 تلفن: 77536188

کمیل

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

خ شريعتي - کوچه شهید جلالی تلفن: 88400781

استاد مطهری

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

خ شريعتي - خ معلم - چهارراه مرودشت تلفن: 88403633

آزادی فلسطین

نمونه دولتی

هنرستان فنی

پسرانه

خ تهران نو- روبروی خ اقبال تلفن: 77559070

تارا

غيرانتفاعي

هنرستان فنی

دخترانه

پل سید خندان - اول رسالت - خ دبستان - کوچه شیخ شعبانی - پ 21 تلفن: 88429452

شهید چمران

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

خ شريعتي - بالاتر از سه راه زندان - روبروی ساختمان سایه روشن تلفن: 88401279

مقدم سامان

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ شهید نامجو – خ شیخ صفی کوچه درویش تلفن: 77553747

مهر وطن

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ شريعتي – خ شهید قدوسی پ99 تلفن: 88409127

امیدان امام

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

میدان 7 تیر- کوچه گوهردرخشان تلفن: 88820153

شهید مفتح

مشارکت مردمي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ شهید مدنی کوچه شهید علی اصغر با انصاف تلفن: 77500867

استاد شهریار

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ بهار – پ 44 تلفن:88826822

شهید مدرس

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

میدان شهید نامجو – کاوه شرقی تلفن: 77558311

شهید حمیدرضا نظام

مشارکت مردمي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ شريعتي – خ معلم - چهارراه مرودشت تلفن: 8843633

امیدان امام 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

میدان 7 تیر – کوچه گوهردرخشان تلفن: 88820153

علوم و فنون

غيرانتفاعي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ طالقانی کوچه آفتاب تلفن:77502592

مدرس 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

میدان شهید نامجو – کاوه شرقی تلفن: 77558311

 

جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group