امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/22 11:06:00 ق.ظ تعداد بازدید: 43154 تعداد نظرات ارسالی: 3
مدارس منطقه 6 ( مدرسه های مقطع دبستان و راهنمایی منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران)

 


کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
10606010 آزادگان 88992464 خ انقلاب خ آزادي خ والعصرپ 43 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10618402 اتفاق 66406672 خيابان انقلاب ضلع شرقي دانشگاه تهران خيابان قدس راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10607911 ارس 88803997 خيابان مطهري انتهاي خيابان لارستان کوچه عبده پ 49 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10677102 امام حسن مجتبي (ع ) 66927451 خ نصرت بين خ جمالزاده شمالي وخ دکتر قريب پ 39 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10674308 انديشه مبتکران 66434308 خيابان جمالزاده شمالي نبش فرصت پ 51 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10614214 انصار 88325343 کريم خان زنده خ قائم مقام فراهاني روبروي کشتيراني کوچه 22پ 75 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10606317 ايثار 88006495 کارگرشمالي خيابان شهيدمرتضي مظفري خوان کاشانک پلاک 57و55 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10622801 ايثارگران حضرت زينب 88915707 خ حافظ کوچه شيرين پلاک 23 راهنمايي تهران .منطقه 6 ايثار گران دخترانه
10606211 بدر 88002044 خيابان سيدجمال الدين اسدابادي خيابان 30پلاک 48 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10612250 بزرگسالان محراب 88963040 فلسطين شمالي کوچه چهارم پ 12 راهنمايي تهران .منطقه 6 مشارکت مردم پسرانه
10607213 بقاء 66420700 خيابان نصرت شرقي روبروي بيمارستان امام راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10607710 بنت الهدي 88793153 ميدان ارژانتين خيابان الوندمدرسه راهنمائي بنت الهدي راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10614311 پژوهش 88009556 خ کارگرشمالي خ 20نرسيده به کردستان بلوارآزادگان نبش خ 22پ 38 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10623103 جهان دانش 88964675 خ فاطمي روبروي وزارت کشورکوچه سوم راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10636001 حضرت زينب (س ) 88712191 خ سيدجمال الدين اسدابادي ميدان فرهنگ راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10676301 حضرت موسي بن عمران 88955869 بلوارکشاورزخ فلسطين شمالي کوچه چهارم راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10620002 خاتم 66927781 جمالزاده شمالي بالاترازچهارراه فرصت ک اعتماد راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10664809 خورشيد 88028032 خيابان کارگرشمالي خ هفدهم پلاک 16 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10619605 دکترحسابي 88800732 خيابان وليعصربالاترازقدس مرکزي کوچه جاويدپلاک 19 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10608215 راه دانش 88719207 خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي خيابان بيستم پلاک 12 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه

 

کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
10620203 زينب (س ) 88909636 خيابان کارگرشمالي خيابان شهيدفکوري چهارراه رهي معيري پ 86 راهنمايي تهران .منطقه 6 مشارکت مردم دخترانه
10617400 ساعي 88052961 يوسف آبادخ جهان آراخ 41پ 48 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10653409 سما 88635684 خيابان کارگرشمالي خيابان 17 پلاک 3 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10633501 سميه 88909636 ميدان دکترفاطمي ابتداي خ جويبار راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10678305 سيدجمال الدين اسدآبادي 88712504 خ سيدجمال الدين اسدابادي نبش خ اماج پلاک 2 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10621501 سينا 88828406 خ سنائي کوچه سوم پلاک 12 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10669300 شاهدحضرت معصومه (س )دکتررزمي 88966007 بلوارکشاورزفلسطين شمالي کوچه هشتم راهنمايي تهران .منطقه 6 شاهد دخترانه
10679804 شهيدآهني امينه 88822032 خ ميرزاي شيرازي خ شاهين پ 43 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10631508 شهيدبهروزپندي 88009217 ميدان فاطمي م گلهاخ شهيدمظفري خواه خ مردادخ نويد راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10605611 شهيدناصرعبدالي 88909564 خيابان سپهبدقرني خ شهيدکلانتري جنب وزارت راه راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10605812 صالح 88828100 خ شهيددکترمفتح کوچه نيک روبروي دانشگاه تربيت معلم پلاک 21 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10665800 صالحين (راهنمايي ) 88065324 خ شيخ بهائي جنوبي شهرک والفجرميدان شقايق خ 5 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10607414 عصمت 88000984 خ کارگرشمالي کوچه دوازدهم پلاک 52 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10630201 علامه جعفري 88848464 ابتداي ايرانشهرشمالي کوچه شهيدملکيان پلاک 32 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10606719 غدير 66923242 جمالزاه شمالي کوچه صالحي پلاک 9 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه
10672401 فراگيران مرزي 88847097 خ ايرانشهر شمالي ک ايرانشهرپ 43 پ 13 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10621406 فرزانگان (سمپاد) 88032569 اتوبان کردستان نبش شيرازجنوبي پلاک 44 راهنمايي تهران .منطقه 6 تيزهوشان دخترانه
10622408 فرشتگان 88951240 بلوارخيابان دهکده کوچه ابرارپلاک 47 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10617009 گشتاسب 66460918 خ انقلاب خ شهيدسعيدپ 70همکف راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
10606814 گوهر 88907331 خيابان ميرزاي شيرازي کوچه چهارم راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي پسرانه

 

کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
10619203 مدرس 88220215 پل گيشا دانشگاه تربيت مدرس مجتمع فرهنگي آموزش مدرس راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10619108 مدرس 88026722 تقاطع بزرگراه جلال آل احمدوشهيدچمران دانشگاه تربيت مدرس راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10677601 مهرولايت 66418458 خ وليعصرخ رشت کوچه مدرسه پلاک 41و43 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10622704 ندا 88023912 - 88014754 خیابان کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین خیابان دانش ثانی پلاک28 پیش دبستان و دبستان تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي دخترانه
10608511 نور 88902317 خ کريم خان زندخ دکترحسن عضدي بعداززرتشت شرقي کوي روشن نو راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه
100003841 هدف 88709426 يوسف آبادخ بيستم پلاک 10 راهنمايي تهران .منطقه 6 غيرانتفاعي پسرانه
10683006 ياس نبي (س ) 88000900 کارگرشمالي خ شهيدفکوري چهارراه رهي معيري پ 86 راهنمايي تهران .منطقه 6 عادي _دولتي دخترانه

 

 جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group