امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/20 09:56:00 ب.ظ تعداد بازدید: 89523 تعداد نظرات ارسالی: 1
مدارس منطقه 12 ( مدرسه های مقطع ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه منطقه 12 آموزش و پرورش شهر تهران)

 


کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
11273607 آخرين سفيرآسماني 33503193 خ 17شهريورخ قادري انتهاي کوچه شهيدلشکري پ 15 راهنمايي تهران .منطقه 12 غيرانتفاعي پسرانه
11214811 آزادگان 77508965 خيابان سپاه دروازه شميران خيابان شهيدناطقي پ 330 راهنمايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي دخترانه
11210719 آزادي ملت 33914643 خيابان جمهوري خيابان ظهيرالاسلام کوچه ديلمان پ 1 راهنمايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي پسرانه
11240803 آصف 33125514 ميدان شهدا_خ مجاهدين اسلام کوچه شهيدصيفوري پ 19 ابتدايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي دخترانه
11266109 آصف (ک ) 33125514 ميدان شهدا_خ مجاهدين اسلام کوچه شهيدصيفوري پ 19 کودکستاني تهران .منطقه 12 مشارکت مردم دخترانه
12506614 آل ياسين 33560796 اميرکبيرسه راه امين حضورخ شهيدديالمه کوچه شهيدموحدي پ 19 بازرگاني وحرفه اي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي دخترانه
11277308 آل ياسين 33560796 اميرکبيرسه راه امين حضورخ شهيدديالمه کوچه شهيدموحدي پ 19 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي دخترانه
11258603 ابدطلب 33129614 چهارراه سيروس ومولوي روبروي بازارسيداسماعيل بن بست راستگو کودکستاني تهران .منطقه 12 مشارکت مردم دخترانه
11236808 ابدطلب 33129614 چهارراه سيروس ومولوي روبروي بازارسيداسماعيل بن بست راستگو ابتدايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي دخترانه
11234901 ابرار 33132111 خيابان 17شهريورخيابان شهيدحسين قادري پ 66 متوسطه عمومي تهران .منطقه 12 غيرانتفاعي دخترانه
11210412 ابرار 33132111 خيابان 17شهريورخيابان شهيدحسين قادري پ 66 ابتدايي تهران .منطقه 12 غيرانتفاعي دخترانه
11224818 ابرار 33132111 خيابان 17شهريور خيابان شهيدحسين قادري پ 66 راهنمايي تهران .منطقه 12 غيرانتفاعي دخترانه
11238801 ابرار 33132111 خيابان 17شهريورخيابان شهيدحسين قادري پ 66 کودکستاني تهران .منطقه 12 غيرانتفاعي دخترانه
11253001 ابرار(پيش دانشگاهي ) 33132111 خيابان 17شهريورخيابان شهيدحسين قادري پ 66 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 12 غيرانتفاعي دخترانه
11215011 ابن سينا 33551313 خ ري _آبشار_کوچه شهيدملاباقري پلاک 124 راهنمايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي دخترانه
11201418 ابوذرغفاري 55620189 خ مولوي خ شهيدعباسعلي پيرمرادي ابتدايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي پسرانه
11248501 اتحاد 1 77531843 سه راه مجاهدين اسلام ابتداي خ بهارستان نرسيده به تالارسياره متوسطه عمومي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي پسرانه
11241701 اثني عشري 33551231 خ ري آبمنگل ک قاسم گلي ابتدايي تهران .منطقه 12 عادي _دولتي پسرانه
11246508 اثني عشري 33551231 خ ري آبمنگل ک قاسم گلي کودکستاني تهران .منطقه 12 مشارکت مردم پسرانه
11250408 اثني عشري 33551231 خ ري آبمنگل ک قاسم گلي کودکستاني تهران .منطقه 12 مشارکت مردم پسرانه

 

نام

نوع

مقطع

جنسیت

نشانی

کوشش مریم

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ جمهوری خ میرزا کوچک خان تلفن: 66706150

شهید صدر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ فردوسی کوی شاهچراغی روبروی روزنامه کیهان – پ 9 تلفن: 33117274

شهید باهنر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

م بهارستان – اول خ جمهوری کوچه ممتاز تلفن: 33912713

دوشهید 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ 17 شهریور – پایین ترازمیدان خراسان – جنب فروشگاه فرهنگیان تلفن: 3356854

فیروز بهرام

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ جمهوری خ میرزا کوچک خان – پ 2 تلفن: 66702101

شهید نواب صفوی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

ميدان شهدا – خ 17 شهریور– خ شهید احمد احمدی تلفن: 3355840

شهید مدرس

شاهد

متوسطه عمومي

پسرانه

خ مجاهدین اسلام – کوی قائنی پ 52 تلفن: 77532318

علمیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ جمهوری تلفن:33118944

مروی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ناصر خسرو – کوچه مروی تلفن: 33906161

پیام رستگاران

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ظهیرالاسلام – نرسیده به تقاطع هدایت – کوچه شهید جوادی پ 10 تلفن: 77532851

هاتف

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

پیچ شمیران – بن بست عزیزی تلفن: 77533990

مروی - شبانه

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ناصرخسرو – کوچه مروی پ 5 تلفن: 33906161

پیشگامان

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

بهارستان – خ شهيد دیالمه –کوچه شهيد جمالی تلفن: 3360830

علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

وابسته

متوسطه عمومي

پسرانه

خ امیرکبیر – انتهای کوچه سراج – پ 82 تلفن: 33909930

میرداماد

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ری پایین تراز ميدان قیام تلفن: 33121292

امتحانات متفرقه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

م شهدا – خ شهيد ناطقی تلفن:77534076

دین پرور

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ بهارستان – جنب پمپ بنزین – کوی قائن – پ 14 تلفن: 77534179

سلیم

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

ميدان بهارستان – ابتدای کوچه نظامیه تلفن: 33934308

شهدای موتلفه اسلامی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

دروازه شمیران – خ محسن مشکی - کوچه امین الدوله تلفن: 77529187

نیک انجام

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ایران – کوچه شهيد مقدم فر- کوچه شیخ کاظم – پ 33 تلفن: 362850

شهید رجائی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ مجاهدین اسلام – کوی شهیدآجانلو – پ 4 تلفن: 33129080

پانزده خرداد 2 - مجتمع ایثارگران

ایثارگران

متوسطه عمومي

پسرانه

ميدان شهدا – خ 17 شهریور – خ شهيد احمد احمدی پ 12 تلفن: 3355840

مبین

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ بهارستان – بالاترازمجاهدین – روبروی سازمان برنامه و بودجه تلفن: 77531423

جواد الائمه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ری کوچه شهيد رقیب دوست – پ 6 تلفن: 33132737

اتحاد 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ مجاهدین اسلام – جنب جامعه معلولین تلفن: 77533439

علوی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

دروازه شمیران – خ شهيد محسن مشکی (فخرآباد) تلفن: 77508901

اتحاد 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ بهارستان – جنب تالار سیاره تلفن: 77531843

ثامن الحجج(ع)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ 17 شهریور – روبروی ورزشگاه17 شهریور – خ فیاض بخش – پ 8 تلفن: 3312418

شهید اعظم فرد

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ مصطفی خمینی پایین ترازسرچشمه – کوچه شهید افشار تلفن: 3350929

ملک پور

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

م وحدت اسلامی جنب بیمارستای رازی تلفن: 55627049

جعفری اسلامی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ وحدت اسلامی ميدان وحدت اسلامی بازارچه نو – کوچه شهيد فرزین تلفن: 55620948

صدرا

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

بهارستان – کوچه نظامیه تلفن:33902939

برادران شهید همت علی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

ميدان شوش – ابتدای خ شوش غربی تلفن: 55628169

صدراد

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

بهارستان – کوچه نظامیه – پ58 تلفن: 33902939

فیضیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ جمهوری اسلامی نبش چهارراه سی تیر – پ 333 تلفن: 66703642

مجتمع متقین

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ فردوسی خ سرهنگ سخائی پ4 تلفن: 66702446

نجم الثاقب

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ظهیرالاسلام - خ ولی آباد – نبش کوچه سردار تلفن: 77533788

نوردانش

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ 17 شهریور – خ قادری پ 8 تلفن: 33121551

سینا

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

دروازه شمیران – پایین ترازميدان ابن سینا - کوچه گلریز تلفن: 77535856

باقرالعلوم(ع)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

اتوبان شهید محلاتی بین ری و 17 شهریور – کوچه فائز – کوچه شهيد کردبچه تلفن:33125159

علم الهدی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ انقلاب – خ صفيعلیشاه – کوچه سردار – پ 4 تلفن: 77530425

محبان الحسین(ع)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ ری خ آبمنگل – کوچه دانش– کوچه شهيد اخوان طباطبائی تلفن: 33127040

روشنگر

شاهد

متوسطه عمومي

دخترانه

دروازه شمیران – خ فخر آباد –کوچه پانزدهم – بن بست همراز تلفن: 77530828

حضرت زهرا(س)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

میدان شوش تلفن:3363903

علوی اسلامی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ایران – روبروی کوچه مستجاب – پ 120 تلفن: 3361809

شهید سید کاظم موسوی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ مولوی روبروی سه راه تختی تلفن: 55626215

سلمان

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ17 شهریور – روبروی آتش نشانی پ 810 تلفن: 3356644

سوده همدانی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان بهارستان – بالاترازسازمان تبلیغات اسلامی تلفن: 7760000

ابرار

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ 17 شهریور- خ شهيد حسین قادری پ 66 تلفن: 33132111

تهذیب

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ17 شهریور – خ مهدوی پور تلفن: 33124989

کوثر

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ وحدت اسلامی کوچه رضائی پایین تراز بیمارستان رازی پ 14 تلفن: 55603135

علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

وابسته

متوسطه عمومي

دخترانه

چهارراه سرچشمه – محل سابق حزب جمهوری اسلامی پ 38 تلفن: 33912848

هاجر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خراسان – خ زیبا – خ محمدمهدی مشهدی رحیم تلفن: 3353877

حضرت زینب(س)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ مولوی چهارراه وحدت اسلامی کوی شهید قاسمي تلفن: 55630239

حضرت فاطمه(ع)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان شهدا – خ شهيد همایون ناطقی تلفن: 77531519

امتحانات متفرقه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

م شهدا – خ شهيد همایون ناطقی تلفن: 77534076

بهشت

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ فردوسی بعداز فروشگاه شهرو روستا – کوچه میرشکار – پ 20 تلفن: 66708245

الغدیر

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خراسان – خ زیبا بعد ازچهارراه ریسمانچی تلفن: 356400

رضوی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ایران – کوی شهید فیاض بخش– پ 121 تلفن: 362180

شهادت

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ17 شهریور – روبروی داروخانه سلمان – نرسیده به ميدان خراسان تلفن: 3358008

پروین اعتصامی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ری کوچه شهيد ملاباقری پ 30 تلفن: 3352073

امامیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

چهارراه استانبول شمالی بن بست طاهری پ 40 تلفن: 33913511

استاد مطهری

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

م شهدا – خ شهيد همایون ناطقی نرسیده به دروازه شمیران تلفن: 77520632

مکتب آزادی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شوش غربی ميدان شهيد هرندی تلفن: 55622404

طلیعه نور

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

دروازه شمیران – خ شهيد محسن مشکی( فخرآباد) تلفن: 77534661

رفاه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ایران – کوچه گل محمدی پ1 تلفن: 361950

معصومیه اسلامی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ شوش غربی روبروی داروخانه شهيد علیزاده تلفن: 55626415

نرگس

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ایران – کوچه گل محمدی کوچه شهيد محبی پ 3 تلفن: 33126598

علوم ومعارف اسلامی مکتب الزهرا(س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ وحدت اسلامی روبروی اداره آگاهی خ شهيد پهلوان حسن تلفن: 55624100

طوبی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان شهدا – خ شهيد عظیم زادگان – نرسیده به تقاطع روحی تلفن: 33125077

عترت

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

زیر پل حافظ – ک سیمی ک زیبای شمالی تلفن: 66713394

صالحه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ خورشید – خ سادات – کوچه افراسیابی تلفن: 77504715

سمیه - شبانه

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان اعدام – خ مولوی کوچه اخوت نیا تلفن: 55621220

شهدای موتلفه اسلامی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ 17 شهریور – بعد از ميدان خراسان – خ شهيد کاظمی تلفن: 355417

صدیقین

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ایران – خ سقاباشی تلفن:362543

مجتمع متقین

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ فردوسی خ سرهنگ سخائی پ4 تلفن: 66708029

نیایش

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ایران – خ فیاض بخش – کوچه زارع نژاد – پ 10 تلفن: 3362889

حضرت فاطمه (س)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان شهدا – خ شهيد همایون ناطقی تلفن: 77535407

ریحانه النبی (س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ ری کوچه شهيد بهرام موسوی دردار – کوچه منصور افشار تلفن: 33137373

اندیشه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ مولوی باغ فردوس – خ شهيد علیرضا رئیس عبداللهی تلفن: 55626600

دکتر شریعتی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ جمهوری اسلامی - نبش چهارراه سی تیر- پلاک 333 تلفن: 66707170

هاتف

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

پیچ شمیران- بن بست عزیزی تلفن: 77533990

طلیعه نور

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

دروازه شمیران- خ شهید محسن مشکی (فخرآباد سابق) تلفن: 77534661

شهید رجائی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ منوچهری- کوی ژاندارک - پ 6 تلفن: 33115721

فیروز بهرام

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ جمهوری - خ میرزا کوچک خان- پ 2 تلفن: 66702101

رفاه

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ ایران- کوچه گل محمدی - پلاک1 تلفن: 361950

کوثر

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ وحدت اسلامی - ک رضائی - پایین تراز بیمارستان رازی تلفن: 55603135

علوی

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

دروازه شمیران- خ شهید محسن مشکی (فخرآباد) تلفن: 77508901

شهید مدرس

شاهد

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ مجاهدین اسلام - کوی قائنی - پ 52 تلفن: 77532318

روشنگر

شاهد

پیش دانشگاهی

دخترانه

دروازه شمیران- خ فخرآباد - کوچه پانزدهم - بن بست همراز تلفن: 77530828

مکتب آزادی

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ شوش غربی- میدان شهید هرندی تلفن: 55622404

پیشگامان

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

بهارستان- خ شهید دیالمه- ک شهید جمالی - پ 67 تلفن: 360830

هنرستان تجسمی پسران

وابسته

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ انقلاب- پیچ شمیران - اول تنکابن تلفن: 77535548

هنرستان تجسمی دختران

وابسته

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ منوچهری- خ تنکابن- جنب بیمارستان ایران- پلاک 4 تلفن: 77533164

مرآت 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ 17 شهریور- نرسیده به ميدان خراسان- روبروی آیت ا... سعیدی - پ 2 تلفن: 356118

مرآت 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ 17 شهریور- نرسیده به ميدان خراسان- روبروی آیت ا... سعیدی - پ 2 تلفن: 356118

مروی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ ناصرخسرو- کوچه مروی- پ 5 تلفن: 33906161

فیضیه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ جمهوری اسلامی - نبش چهارراه سی تیر- پلاک 333 تلفن: 66703642

نجم الثاقب

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ ظهیرالاسلام - خ ولی آباد - نبش کوچه سردار تلفن: 77533788

باقرالعلوم

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

اتوبان شهید محلاتی - بین ری و17 شهریور- کوچه فائز- کوچه شهید کردبچه - پ 3 تلفن:33125159

علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

سایر

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ امیرکبیر- انتهای کوچه سراج- پ 82 تلفن: 33909930

علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

سایر

پیش دانشگاهی

دخترانه

چهارراه سرچشمه - محل سابق حزب جمهوری اسلامی - پلاک 38 تلفن: 33912848

پیام رستگاران

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ ظهیرالاسلام - نرسیده به تقاطع هدایت - کوچه شهید جوادی - پ 10 تلفن: 77532851

پیشگامان

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

بهارستان- خ شهید دیالمه - کوچه شهید جمالی- پ 67 تلفن: 360830

ابرار

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ 17 شهریور- خ شهید حسین قادری - پ 66 تلفن: 33132111

علوی اسلامی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ ایران- روبروی کوچه مستجاب - پ 210 تلفن: 361809

امامیه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

چهارراه استانبول شمالی- بن بست طاهری - پ 40 تلفن: 33913511

نیک انجام

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ ایران - کوچه شهید مقدم فر- کوچه شیخ کاظم - پ 33 تلفن: 362850

مروی

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ ناصرخسرو- کوچه مروی - پ 5 تلفن: 33906161

مالک اشتر

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

دروازه شمیران- خ شهید مشکی - روبروی سفارت رمانی - پ 91 تلفن: 77536659

مالک اشتر

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

دروازه شمیران- خ شهید مشکی - روبروی سفارت رمانی - پ 91 تلفن: 77536659

علوم ومعارف اسلامی مکتب الزهرا(س)

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ وحدت اسلامی - روبروی اداره آگاهی- خ شهید پهلوان حسن تلفن: 55624100

دکتر شریعتی

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ جمهوری اسلامی- نبش چهارراه سی تیر- پلاک 333 تلفن: 66706674

کوشش مریم

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ جمهوری- خ میرزا کوچک خان- پ 17 تلفن: 66706150

الغدیر

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ خراسان- خ زیبا- بعدازچهارراه ریسمانچی تلفن: 356400

شهدای موتلفه اسلامی

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

دروازه شمیران- خ محسن مشکی - کوچه امین الدوله - پ 15 تلفن: 77529187

ایثارگران 15 خرداد

ایثارگران

پیش دانشگاهی

پسرانه

م شهدا- خ 17 شهریور- خ شهید احمد احمدی - پ 12 تلفن: 355840

حضرت فاطمه(س)

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

م شهدا- خ شهید همایون ناطقی تلفن: 77535407

صالحه

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ خورشید- خ سادات- ک افراسیابی- پلاک 58 تلفن: 77504715

تجسمی

وابسته

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ انقلاب- پیچ شمیران- اول تنکابن تلفن: 77535548

دین پرور

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ بهارستان- جنب پمپ بنزین - کوی قائن - پلاک 14 تلفن: 77534179

ثامن الحجج

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ17 شهریور- فیاض بخش- رفیعا - پلاک 72 تلفن: 33126919

صدرا

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

بهارستان - کوچه نظامیه - پلاک 58 تلفن: 33902939

هنرستان تجسمی دختران

وابسته

هنرستان حرفه ای

دخترانه

خ منوچهری - خ تنکابن - جنب بیمارستان ایران تلفن: 77533164

کوشش مریم

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

پسرانه

خ جمهوری - خ میرزا کوچک خان تلفن: 66706150

هنرستان تجسمی پسران

وابسته

هنرستان حرفه ای

پسرانه

خ انقلاب - پیچ شمیران – اول خ تنکابن تلفن: 77535548

هنرستان مالک اشتر

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

پسرانه

دروازه شمیران - خ شهید مشکی- روبروی سفارت رمانی تلفن: 77536659

آل یاسین

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

امیرکبیر- سه راه امین حضور- خ شهید دیالمه - کوچه شهید موحدی تلفن: 3360796

شهید مقدم

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

پسرانه

چهارراه مولوی - انتهای خ مادر- کوچه شهید حسینی - کوچه مدرسه صبا تلفن: 55819812

راهیان قدس

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

خ مصطفی خمینی - پایین ترازچهارراه 15 خرداد تلفن: 361199

امام صادق(ع)

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

خ ری - روبروی پارک کوثر تلفن: 364636

شهداء

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

میدان بهارستان - خ مجاهدین اسلام - آبسردار پ 13 تلفن: 77532908

شهید بهشتی

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

خ سی تیر روبروی کتابخانه ملی ایران پ 38 تلفن: 66706011

راهیان قدس

ایثارگران

هنرستان فنی

پسرانه

خ مصطفی خمینی - پایین ترازچهارراه 15 خرداد تلفن: 361199

راهیان قدس 2

ایثارگران

هنرستان فنی

پسرانه

خ مصطفی خمینی - پایین ترازچهارراه 15 خرداد تلفن: 361199

دختران

عادي دولتي

هنرستان فنی

دخترانه

خ 17 شهریور - خ شهید مهدی پور - کوچه رفیعا تلفن: 33126682

روز آزادی 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

شوش غربی جنب میدان هرندی تلفن: 55635871

کوثر 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

میدان قیام – اول خ ری تلفن: 33510440

شهید سروندی 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ بهارستان – روبروی بیمارستان طرفه - کوی پارک امین الدوله تلفن: 77532288

ملت 2

غيرانتفاعي

هنرستان کار دانش

پسرانه

ميدان فردوسی به سمت خ امام خمینی تلفن: 66723410

امام صادق(ع) 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ ری روبروی پارک کوثر تلفن: 3334636

ملت 1

غيرانتفاعي

هنرستان کار دانش

پسرانه

ميدان فردوسی به سمت خ امام خمینی تلفن: 66723410

کوثر 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

میدان قیام – اول خ ری تلفن: 33510440

روز آزادی 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

شوش غربی جنب میدان هرندی تلفن: 55635871

 

 جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group