ليست مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ورود به صفحه اصلي سايت
نام نوع مقطع جنسیت نشانی
آتيه سازان غيرانتفاعي دبستان و راهنمايي   دخترانه ميرداماد- تلفن: 22925451
مشعر غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه ميدان اختیاریه - خ اختیاریه شمالی - خ شهید تسلیمی تلفن: 22580024
تربیت غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - بالاتر از میرداماد- نبش فلسفی تلفن: 22257546
نرجس غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ آفریقا - روبروی پمپ بنزین- خ شهيد بابک بهرامی تلفن: 88787452
روشنگران غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه میرداماد - بزرگراه مدرس - جنب برج ندا آرا تلفن: 2224088
فدک عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه پاسداران - نیستان هفتم - شهید حجت سوری - کوچه شهید هاشمیان تلفن: 22588407
کوثر - بزرگسالان مشارکت مردمي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - کوچه سجاد - کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086
دکتر شریعتی عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - کوچه سجاد - کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086
آئین روشن عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه اختیاریه شمالی - خ شهید جهانی نیا تلفن: 22583805
حافظ عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - زرگنده - خ امامزاده - جنب پارک تلفن: 22603759
ایران عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - خ یخچال - کوی کی نژاد تلفن: 22603020
طلوع غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شهید کلاهدوز - خ شهید مطهری - خ شهيد اخلاقی تلفن: 22541658
الزهرا(س) عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه ده ونک - روبروی دانشگاه الزهرا تلفن: 88058500
مشکوه شاهد متوسطه عمومي دخترانه خ شهید کلاهدوز - ایستگاه شیبانی - خ شهيد یارمحمدی - کوچه فردوس تلفن: 22541155
هاجر عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه م اختیاریه - کوچه یزدانیان تلفن: 549682
نیایش غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه میدان اختیاریه - خ شهید لطیفی تلفن: 22582910
فضیلت غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - خ یخچال - خ شهيد فکوریان - کوچه کابلی تلفن: 2261750
معلم عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه خ ظفر - خ رئیسی - خ بابک شرقی تلفن: 22223155
مریم عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه خ میرداماد - ميدان مادر - خ شهيد آلن آبکار - نبش کوی دهم تلفن: 22227165
دانشجو غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه چهارراه پاسداران - بهارستان دوم تلفن: 22553839
ام البنین غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شهيد کلاهدوز - بعد ازچهارراه قنات - ایستگاه شیبانی تلفن: 22541116
هدی غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شهيد کلاهدوز - خ آشیخ صراف- بن بست اول تلفن: 22605368
فاطمه زهرا(س) ایثارگران متوسطه عمومي دخترانه خ ولیعصر - ضلع جنوبی پارک ملت - خ نیایش- شهرک فجر تلفن:88059505
مشعل صدرا غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - نرسیده به ظفر - بن بست صادقیان تلفن: 22854528
ندای حق غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان کودک - کوچه کمان تلفن: 88782580
کوشش غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه آفریقا - خ ناهید غربی تلفن:22056179
پروین اعتصامی غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه زیرپل میرداماد - کوچه البرز- انتهای خ تابان شرقی تلفن: 22222448
صبا غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ پاسداران - بهستان هفتم تلفن: 22540450
فرشته غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ پاسداران - بهارستان نهم - پ 121 تلفن: 22547971
امیدواران غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه اختیاریه - شهید لطیفی - ک مطلبی - پ 6 تلفن: 22546688
ملک غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شهید کلاهدوز- خ دیباجی جنوبی - جنب پارک ارغوان تلفن: 22548195
ثنا غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ ولی عصر- بالاترازجام جم - خ کرانه - پ 33 تلفن: 22045965
گلهای دانش غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه پاسداران - نبش بهستان - یکم- پلاک 1 تلفن: 22544979
زهره غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه ميدان ونک - خ برزیل - کوچه نیلو - بن بست یکم تلفن: 88772703
راه شایستگان غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شهيد کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات - خ یارمحمدی بهار - پ 7 تلفن: 22543039
طلیعه غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ ظفر -خ سهیل تبریزیان - نبش مهرداد - پ 10 تلفن: 22265003
ایثار شاهد متوسطه عمومي دخترانه خ آفریقا - نرسیده به پل میرداماد - کوچه قبادیان غربی تلفن: 88782965
محبوبه دانش عادي دولتي متوسطه عمومي دخترانه خ ولیعصر - روبروی جام جم - کوچه مهناز تلفن: 22045476
رویش غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه آخ ولیعصر - خ شهيد علی یزدان پناه تلفن: 88886913
گوهر غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ آفریقا - خ سعیدی تلفن:22050268
البرز غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - بالاتر از دوراهی قلهک - نبش کوچه حمید صدیق تلفن: 22263840
طوبی غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ شريعتي - دوراهی قلهک - کوچه مسعود تلفن: 2226755
شهید باهنر غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ ولیعصر - جام جام - کوچه رامین - پ 2 تلفن: 22041192
عرفان غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ پاسداران - عابدینی زاده جهانی نیا تلفن: 22563006
بوستان خرد غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه پاسداران - بهستان 4 تلفن:22541006
نور غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه ده ونک - پایین تر از دانشگاه الزهرا تلفن: 88041139
هدف غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ ولیعصر- خ مهناز تلفن:22018189
صالحین غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ ظفر - انتهای خ فرید افشار - کوچه تایباد تلفن: 22004089
مجتهده بانو امین غيرانتفاعي متوسطه عمومي دخترانه خ دولت - بن بست رضا تلفن:22005770
متفرقه سایر متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - روبروی خ یخچال تلفن: 222004756
بصیرت غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه پاسداران - خ گل نبی تلفن:22843569
صدر غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه بزرگراه آیت اله صدر - م پیروز - منظریه جنوبی تلفن: 22541876
سعادت غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ پاسداران - خ شهيد کلاهدوز- بعداز چهارراه تلفن: 22540828
اباصالح غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ ظفر تلفن:22226150
امام صادق(ع) عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ شهید کلاهدوز - بعد ازچهارراه دلبخواه - کوچه فروردین تلفن: 22542778
حداد عادل عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ جلفا - انتهای خ شهید کاویان غربی تلفن: 22850063
شهید دانش عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - قلهک - خ شهید سرافراز تلفن: 22601914
رازی عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ ولیعصر - بالاترازمیرداماد - جنب خانه معلم تلفن: 88889111
شهید مطهری عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ شهيد کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات تلفن: 22548045
فتح شاهد متوسطه عمومي پسرانه پاسداران - نیستان هفتم - ميدان احتشامیه - شهید راستوان تلفن: 22541337
ارشاد غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - جنب مسجد جامع قلهک - ک شهيد یزدانیان تلفن: 2266600
شهید دانش غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - خ شهید کلاهدوز تلفن: 22009907
سروش غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه پاسداران - نیستان هفتم - میدان احتشامیه - خ شهيد اکبر راستوان تلفن: 22581737
فرهنگ غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه پل سید خندان - کوچه پیشداد تلفن: 88849490
دکتر حسابی غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه تقاطع میرداماد و مدرس - جنب ورزشگاه البرز تلفن: 22222170
روزبه غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ ونک - خ شیخ بهائی شمالی - کوچه دوازدهم تلفن: 88030258
فارابی غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه م ونک - گاندی شمالی - ک شهيد صانعی تلفن: 88771292
استاد شهریار غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ آفریقا - بالاتراز ظفر- جنب پمپ بنزین - کوچه نور تلفن: 88782741
آفرینش غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - جنب حسینیه ارشاد- خ قبا - ک نارون تلفن: 22848446
سعید غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه بزرگراه آفریقا - بالاترازسوپر جردن - کوی شهید حمید طاهری تلفن: 22042207
ره توشه غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شهيد کلاهدوز - بعد ازچهارراه قنات - جنب درمانگاه شیبانی تلفن: 22546982
امام رضا(ع) غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان - کوچه شهید خداجو - پ 10 تلفن: 22551188
فاضل غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه میدان ونک - خ ملاصدرا - خ شیراز شمالی - خ زاینده رود تلفن: 88049583
خوارزمی غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - دوراهی قلهک - خ صدیق - خ مطهری تلفن: 22261282
میثاق غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شهید کلاهدوز - سنجابی - کوچه عطار تلفن: 22565879
مصابح غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ ولی عصر - بعداز چهارراه اسفندیار - کوچه شهيد محمدعلی رحیمی تلفن: 22052457
تدبیر غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شهيد کلاهدوز - چهارراه قنات - خ شهيد حاج آقامیری - مقابل بانک ملت تلفن:22546267
مرکز توسعه صادرات ایران غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه بزرگراه شهيد چمران - خ سئول- ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تلفن: 22046913
پیروز غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه بزرگراه آیت اله صدر - میدان پیروز تلفن: 22584767
فرزان غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه بزرگراه آیت اله صدر - ميدان پیروز - کوچه شهید میرافضل تلفن: 22588858
دکتر محمود افشار عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ ولیعصر - نرسیده به میرداماد - خ دامن افشار تلفن: 88791975
علامه غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه میدان ونک - چهارراه جهان کودک - اول آفریقا - ک پدیدار تلفن: 88793778
ایران زمین غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - ضلع جنوبی حسینه ارشاد - زمرد جنوبی تلفن: 22840355
بنیاد خلاقیت غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه ملاصدرا - شیخ بهائی شمالی - ک شهید شهانقی تلفن: 88039031
هدف غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - خ قبا تلفن:
ایران زمین غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه ظفر- خ شهید فرید افشار - خ دولتشاد غربي - پ 4 تلفن: 22008994
شهید آوینی شاهد متوسطه عمومي پسرانه پاسداران - نیستان پنجم - پ 6 تلفن: 22588422
دانشمندان جوان غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه ملاصدرا - خ شیراز شمالی - کوچه حکیم اعظم تلفن: 88030456
علامه طباطبائی غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ وحید دستگردی - خ رئیس - خ نونهالان دانشگر - کوچه صفا تلفن: 22408486
سبحان غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه قیطریه جنوبی - خ دلجو - پ 8 تلفن: 22542739
دانش 2 عادي دولتي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - دوراهی قلهک - روبروی شهر و روستا تلفن: 22264684
وحید غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شريعتي - بعد از خ یخچال - روبروی پارک کودک تلفن: 22602692
تهران غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ ولیعصر - مقابل پارک ملت - خ مهیا تلفن: 22042685
محسن غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه ميدان اختیاریه - خ شهید عابدینی زاده تلفن: 22552312
علی بن موسی الرضا(ع) مشارکت مردمي متوسطه عمومي پسرانه خ شهید کلاهدوز - بعدازچهارراه قنات تلفن: 22548045
سلام 2 غيرانتفاعي متوسطه عمومي پسرانه خ شهيد کلاهدوز - خ دیباجی جنوبی- کوی کیوان - پ 8 تلفن: 22589981
دانش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شهید کلاهدوز- چهارراه قنات- خ بهداشت- خ بهرنگ تلفن: 22564238
زهره غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه میدان ونک- خ برزیل - انتهای خ نیلو- کوچه یکم تلفن: 88772703
سماء غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- خ جلفا- کوچه فاخته تلفن: 22857900
نیایش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه میدان اختیاریه- خ شهید لطیفی- پلاک 30 تلفن: 22582910
مرکز توسعه صادرات ایران غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه بزرگراه شهيد چمران- خ سئول- ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تلفن: 22046913
سعید غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه بزرگراه آفریقا- بالاترازسوپر جردن- کوچه شهيد طاهری تلفن: 22042207
پروین اعتصامی غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه زیرپل میرداماد- کوچه البرز- انتهای خ تابان شرقی تلفن: 22222448
کوشش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه آفریقا- ناهید غربی- پلاک 3 تلفن: 22056179
مبین عادي دولتي پیش دانشگاهی پسرانه خ میرداماد- میدان مادر- خ بهروز- کوچه سوم تلفن: 22221087
پیام عادي دولتي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- خ یخچال- کوچه کی نژاد- پلاک 7 تلفن: 261951
محبوبه دانش عادي دولتي پیش دانشگاهی دخترانه خ ولی عصر- بالاتر از جام جم- امانیه- کوچه مهناز تلفن: 22045472
مشکوه شاهد پیش دانشگاهی دخترانه خ شهيد کلاهدوز- ایستگاه شیبانی- خ شهيد یارمحمدی- کوچه فردوس تلفن: 22541155
فریده سلیمی عادي دولتي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- خ یخچال- خ هدایت- کوچه روزبه- پلاک2 تلفن: 22541712
سروش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه پاسداران- نیستان هفتم -میدان احتشامه- خ شهيد اکبر راستو1ن تلفن: 22581737
فرشته غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه پاسداران- بهارستان نهم- پلاک121 تلفن: 22547971
طلوع غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه شهيد کلاهدوز- خ مطهری- خ شهید اخلاقی تلفن: 22541658
امام رضا(ع) غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه اختیاریه جنوبی- نرسیده به میدان- کوچه شهید خداجو- پلاک 10 تلفن: 22551188
هدی غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شهيد کلاهدوز- خ آشیخ صراف- بن بست اول تلفن: 2265368
روزبه غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ ونک- خ شیخ بهایی شمالی- کوچه دوازدهم تلفن: 88030258
استاد شهریار غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ آفریقا- بالاتراز خ ظفر- جنب پمپ بنزین- کوچه نور- پلاک 11 تلفن: 88782741
تدبیر غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شهيد کلاهدوز- چهار راه قنات- خ شهيد حاج آقامیری- مقابل بانک ملت تلفن:22546267
آفرینش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ خ شريعتي- جنب حسینیه ارشاد- خ قبا- نارون تلفن: 22848446
دکتر حسابی غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه میرداماد- تقاطع مدرس- جنب ورزشگاه البرز تلفن: 22222170
ارشاد غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شريعتي- جنب مسجد جامع قلهک- کوچه شهيد یزدانیان- پلاک 4 تلفن: 2266600
فرهنگ غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه پل سیدخندان- خ پیشداد تلفن: 88849490
فضیلت غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- خ یخچال- خ شهيد فکوریان- کوچه کابلی- پلاک 1 تلفن: 2261750
راه شایستگان غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شهيد کلاهدوز- بعدازچهارراه قنات- یارمحمدی- بهار- پلاک 7 تلفن: 22543039
ام البنین غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شهید کلاهدوز- ایستگاه شیبانی تلفن: 22559907
مشعل صدرا غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ خ شريعتي- نرسیده به ظفر- بن بست صادقیان تلفن: 22854528
کوثر مشارکت مردمي پیش دانشگاهی دخترانه خ خ شريعتي- کوچه سجاد- کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086
شهید لالی مشارکت مردمي پیش دانشگاهی پسرانه حسن آباد زرگنده- انتهای خ شهید حیدری تلفن: 22601495
گرافیک نور غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- اول بزرگراه همت- جنب دانشگاه علامه - پلاک 7 تلفن: 22229434
شهید رجایی مشارکت مردمي پیش دانشگاهی دخترانه میدان ونک- خ شهید صانعیتلفن: 88881020
مصباح غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ ولیعصر- بعداز چهارراه اسفندیار- کوچه شهيد محمدعلی رحیمی- پ 9 تلفن: 22052457
ایران زمین غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شريعتي- ضلع جنوبی حسینیه ارشاد- خ زمرد جنوبی تلفن: 22840355
فرزان غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه بزرگراه آیت اله صدر- میدان پیروز- کوچه شهید میرافضل تلفن: 22588858
گلهای دانش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه پاسداران- بهستان هفتم- پلاک1 تلفن: 22549559
فتح شاهد پیش دانشگاهی پسرانه خ پاسداران- نیستان 7 - میدان احتشامیه - خ شهید راستوان تلفن: 22580221
ایثار شاهد پیش دانشگاهی دخترانه تقاطع میرداماد و افریقا- اول قبادیان غربی تلفن: 88782338
اباصالح غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ ظفر- پلاک 129 تلفن:22226150
دانش 2 عادي دولتي پیش دانشگاهی پسرانه خ شريعتي- دور راهی قلهک- روبروی شهر و روستا تلفن: 22264684
دانشمندان جوان غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ ملا صدرا- خ شیراز شمالی- کوچه حکیم اعظم- پلاک 32 تلفن: 8803456
وحید غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شريعتي- بعداز خ یخچال- روبروی پارک کودک تلفن: 22602692
تهران غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ ولیعصر- مقابل پارک ملت- خ مهیار تلفن: 22042685
فاضل غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ ملاصدرا- شیراز شمالی- کوچه زاینده رود- پلاک 6 تلفن: 88049583
حافظ عادي دولتي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- زرگنده- خ امامزاده - جنب پارک تلفن: 22603759
بوستان خرد غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه پاسداران- نیستان چهارم- پلاک12 تلفن: 22541006
فاطمه زهرا(س) ایثارگران پیش دانشگاهی دخترانه خ ولیعصر- ضلع جنوبی پارک ملت- خ نیایش- شهرک فجر تلفن: 88059505
ندای حق غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه بزرگراه آفریقا- چهارراه جهان کودک- کوچه کمان- پلاک 52 تلفن: 88782580
فارابی غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه میدان ونک- گاندی شمالی- کوچه شهيد صانعی تلفن: 88771292
صبا غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه پاسداران- بستان 7 - کوچه داریوش تلفن: 22540450
مشعر غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه م اختیاریه- خ 1- اختیاریه شمالی- خ شهید تسلیمی تلفن: 22580024
بصیرت غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ پاسداران- خ گلنبی- پلاک 77 تلفن: 22843569
میثاق غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شهید کلاهدوز- سنجابی- کوچه عطار تلفن: 22553025
پیروز غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه بزرگراه آیت اله صدر- میدان پیروز- پلاک 12 تلفن: 22584767
خوارزمی غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شريعتي- روبروی شهر وروستای صدیق- کوچه شهيد مطهری شمالی تلفن: 22261282
علامه غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه میدان ونک- چهارراه جهان کودک- اول افریقا - کوچه پدیدار تلفن: 88793778
دانشجو غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه چهارراه پاسداران- بهارستان دوم- پلاک 4 تلفن: 22553839
ره توشه غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شهید کلاهدوز- جنب درمانگاه شیبانی تلفن: 22546982
نرجس غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ آفریقا- روبروی پمپ بنزین-خ شهيد بابک بهرامی تلفن: 88787452
صدر غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه بزرگراه آیت اله صدر- میدان پیروز-خ دلجو- خ آریا- پلاک 7 تلفن: 22541876
سعادت غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ پاسداران- خ شهید کلاهدوز- بعداز چهارراه قنات تلفن: 22540828
تربیت غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شريعتي- بالاتراز میرداماد- نبش فلسفی تلفن: 22257546
ثنا غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ ولیعصر- بالاتراز جام جم- کرانه- پلاک 33 تلفن: 22045965
هدف غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه خ شريعتي- خ قبا تلفن:
سوره غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شهید کلاهدوز- بعداز سه راه نشاط تلفن: 22601114
سوره هنر غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شهید کلاهدوز- بعد از سه راه نشاط تلفن: 22608550
علی بن موسی الرضا(ع) مشارکت مردمي پیش دانشگاهی پسرانه خ شهید کلاهدوز- بعدازچهارراه قنات تلفن: 22548045
غدیر غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ ظفر- خ نفت- خ دهم- میدان نیلوفر- کوچه سینا تلفن: 22256642
صدر غيرانتفاعي پیش دانشگاهی پسرانه بزرگراه آیت اله صدر- ميدان پیروز- منظریه جنوبی- آریا- پلاک 7 تلفن: 22541876
رویش غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ ولی عصر- خ شهید علی یزدان پناه- پلاک 60 تلفن: 88886913
ملک غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ شهید کلاهدوز- خ دیباجی جنوبی- کوی ارغوانی- پلاک 18 تلفن: 22546694
راه فرزانگان غيرانتفاعي پیش دانشگاهی دخترانه خ میرداماد- خ اطلسی- خ سیفیه- پلاک 40 تلفن: 22223684
سوره 2 غيرانتفاعي هنرستان حرفه ای دخترانه خ شهید کلاهدوز بعداز نشاط تلفن: 22601114
مشکوه شاهد هنرستان حرفه ای دخترانه شهید کلاهدوز ایستگاه شیبانی یارمحمدی - کوچه فردوس تلفن: 22541155
گل لاله عادي دولتي هنرستان حرفه ای دخترانه خ شريعتي - خ شهید گوی آبادی -خ شهيد رضا بلائیان تلفن: 22260078
نور غيرانتفاعي هنرستان حرفه ای دخترانه خ شريعتي - اول بزرگراه همت - جنب دانشگاه علامه تلفن: 22229434
فاطمیه عادي دولتي هنرستان حرفه ای دخترانه خ دکترشريعتي – دوراهي قلهک – کوچه شهيد حميد صدیق تلفن: 22263719
هنرستان کامپیوترعرفان غيرانتفاعي هنرستان حرفه ای دخترانه خ پاسداران - عابدینی زاده- جهانی نیا تلفن: 22563006
مریم عادي دولتي هنرستان حرفه ای دخترانه میر داماد - میدان مادر - خ آلن آبکار تلفن: 22227165
پلی تکنیک غيرانتفاعي هنرستان حرفه ای پسرانه خ شهيد کلاهدوز- خ دیباجی - کوچه ارغوان - بن بست بعثت تلفن: 22558518
کارآمدان غيرانتفاعي هنرستان فنی پسرانه میدان ونک-خ ونک پلاک - 79 تلفن: 88033185
پارس افزار غيرانتفاعي هنرستان فنی پسرانه میدان ونک- خ ملا صدرا- خ شیخ بهائی - پلاک 16 تلفن: 88054563
نیمرخ غيرانتفاعي هنرستان فنی دخترانه خ شهید کلاهدوز - چهارراه رستم آباد تلفن: 22564464
عصرانقلاب عادي دولتي هنرستان فنی پسرانه میرداماد - میدان مادر-خ بهروز-خ پنجم تلفن: 22228157
آزادی 2 عادي دولتي هنرستان کار دانش پسرانه خ ولیعصر – نرسیده به میدان ونک – روبروی خ ظفر تلفن: 88770230
ابن سینا غيرانتفاعي هنرستان کار دانش پسرانه خ شهید کلاهدوز – خ شهید مطهری – کوی جمشید – پ 22 تلفن: 22544515
تلاش غيرانتفاعي هنرستان کار دانش دخترانه خ شريعتي – خ شهید مجتبائی –کوچه سلامی تلفن: 22275633
زینب (س) 2 عادي دولتي هنرستان کار دانش دخترانه میرداماد – میدان مادر –رودبار شرقی تلفن: 22223087
امیرکبیر 2 عادي دولتي هنرستان کار دانش دخترانه خ شريعتي – روبروی خ شهيد کلاهدوز – کوچه امام زاده تلفن: 2265630
زینب (س) عادي دولتي هنرستان کار دانش دخترانه میرداماد – میدان مادر- رودبار شرقی تلفن: 22223087
امیرکبیر عادي دولتي هنرستان کار دانش دخترانه خ شريعتي – روبروی خ شهيد کلاهدوز – کوچه امام زاده تلفن: 2265630
شهید آوینی (شاهد) شاهد هنرستان کار دانش پسرانه پاسداران - نیستان پنجم تلفن:22588422
کوثر مشارکت مردمي هنرستان کار دانش دخترانه خ شريعتي – کوچه سجاد – کوچه شهید احمد جلالی تلفن: 22601086
فاطمه زهرا(س) ایثارگران هنرستان کار دانش دخترانه خ ولیعصر – ضلع جنوبی پارک ملت – خ نیایش - شهرک فجر تلفن: 88059505
شهید لالی مشارکت مردمي هنرستان کار دانش پسرانه حسن آباد زرگنده – انتهای خ شهید حیدری تلفن: 22601495
شهید اندرزگو عادي دولتي هنرستان کار دانش پسرانه میدان اختیاریه – خ شهید تسلیمی – کوچه نماززاده تلفن: 22549884
آزادی عادي دولتي هنرستان کار دانش پسرانه خ ولیعصر – نرسیده به میدان ونک - روبروی خ ظفر تلفن: 88770230

بازگشت به صفحه اصلي


تبليغات
بهنام ايده گستر Powered by www.BIGCO.ir

?