امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397

 

   

    
 
Skip Navigation Links.
Collapse مدرسه های استان تهران مدرسه های استان تهران
Collapse منطقه 1منطقه 1
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه1
راهنمایی-منطقه1
متوسطه-منطقه1
Collapse منطقه 2منطقه 2
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه2
راهنمایی-منطقه2
متوسطه-منطقه2
Collapse منطقه 3منطقه 3
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه3
راهنمایی-منطقه3
متوسطه-منطقه3
Collapse منطقه 4منطقه 4
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه4
راهنمایی-منطقه4
متوسطه-منطقه4
Collapse منطقه 5منطقه 5
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه5
راهنمایی-منطقه5
متوسطه-منطقه5
Collapse منطقه 6منطقه 6
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه6
راهنمایی-منطقه6
متوسطه-منطقه6
Collapse منطقه 7منطقه 7
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه7
راهنمایی-منطقه7
متوسطه-منطقه7
Collapse منطقه 8منطقه 8
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه8
راهنمایی-منطقه8
متوسطه-منطقه8
Collapse منطقه 9منطقه 9
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه9
راهنمایی-منطقه9
متوسطه-منطقه9
Collapse منطقه 10منطقه 10
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه10
راهنمایی-منطقه10
متوسطه-منطقه10
Collapse منطقه 11منطقه 11
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه11
راهنمایی-منطقه11
متوسطه-منطقه11
Collapse منطقه 12منطقه 12
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه12
راهنمایی-منطقه12
متوسطه-منطقه12
Collapse منطقه 13منطقه 13
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه13
راهنمایی-منطقه13
متوسطه-منطقه13
Collapse منطقه 14منطقه 14
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه14
راهنمایی-منطقه14
متوسطه-منطقه14
Collapse منطقه 15منطقه 15
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه15
راهنمایی-منطقه15
متوسطه-منطقه15
Collapse منطقه 16منطقه 16
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه16
راهنمایی-منطقه16
متوسطه-منطقه16
Collapse منطقه 17منطقه 17
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه17
راهنمایی-منطقه17
متوسطه-منطقه17
Collapse منطقه 18منطقه 18
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه18
راهنمایی-منطقه18
متوسطه-منطقه18
Collapse منطقه 19منطقه 19
مهدکودک و پیش دبستان
ابتدایی-منطقه19
راهنمایی-منطقه19
متوسطه-منطقه19
  
 
rss عنوان

 

مجتمع آموزشی دخترانه آتیه سازان 2زبانه(پیش دبستان-دبستان-راهنمایی)منطقه 3

مجتمع آموزشی تیزهوشان دخترانه غیر انتفاعی آتیـــه سـازان(با آزمون ورودی) ادامه مطلب...

1391/02/04 02:13:00 ب.ظ

 

 

مدارس پسرانه مقطع ابتدایی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ادامه مطلب...

1392/08/30 09:18:48 ب.ظ

 

 

مدارس دخترانه مقطع ابتدایی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ادامه مطلب...

1392/08/30 09:20:20 ب.ظ

 

 

مدارس پسرانه مقطع راهنمایی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ادامه مطلب...

1392/08/30 09:22:06 ب.ظ

 

 

مدارس دخترانه مقطع راهنمایی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ادامه مطلب...

1392/08/30 09:24:01 ب.ظ

 

 

مدارس پسرانه مقطع متوسطه منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ادامه مطلب...

1392/08/30 09:26:53 ب.ظ

 

 

مدارس دخترانه مقطع متوسطه منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

ادامه مطلب...

1392/08/30 09:30:18 ب.ظ

 

 

مهدکودک و پیش دبستان منطقه 3 آموزش و پرورش تهران

ادامه مطلب...

1392/09/08 08:44:58 ب.ظ

 

     
 

مدیران محترم مدارس می توانند در صورت مشاهده نکردن نام مدرسه خود در پایگاه مدرسه ها مشخصات کامل مدرسه خود را به آدرس info@madreseha.ir ارسال کنند تا پس از بررسی در بخش مربوطه درج گردد)

 

 

 

............................................................................................................................................................

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group